Oceń mocne i słabe strony oraz szanse rozwojowe naszego regionu | Urząd Miasta Dzierżoniów

Oceń mocne i słabe strony oraz szanse rozwojowe naszego regionu

Herby kilkunastu miast na szarym tle i napis Oceń mocne i słabe strony

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w ustaleniu silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Obejmie ona gminy z powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. W jej opracowaniu uczestniczy 28 jednostek samorządu terytorialnego (25 gmin i 3 starostwa powiatowe).

Strategia jest niezbędna do sięgania po środku UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Anonimową ankietę można wypełnić do 20 czerwca 2022 r.

Wydarzenia

  • Mundinowa - koncert jazzowy

  • Mini Festyn - plac zabaw przy ul. Wieniawskiego

  • Coolturalny piątek - Fantastyczny Rynek z Książką

  • B-BALL JAM 2022

  • Mini Festyn - Rynek w Dzierżoniowie