Nabór na stanowisko ds. obsługi klientów | Urząd Miasta Dzierżoniów

Nabór na stanowisko ds. obsługi klientów

Stanowiska do obsługi klientów w dzierżoniowskim urzędzie
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa ogłosił nabór na stanowisko ds. obsługi klientów. Wymiar pracy to 3/4 etatu. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem, charakter wymagań na stanowisku pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz informacja o warunkach zatrudnienia wraz z koniecznym załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej dzierżoniowskiego urzędu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi klientów Urzędu” w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko "Informacja". Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje i niezbędne załączniki

Wydarzenia

  • Mundinowa - koncert jazzowy

  • Mini Festyn - plac zabaw przy ul. Wieniawskiego

  • Coolturalny piątek - Fantastyczny Rynek z Książką

  • B-BALL JAM 2022

  • Mini Festyn - Rynek w Dzierżoniowie