Nabór na stanowisko ds. energetycznych i utrzymania miasta | Urząd Miasta Dzierżoniów

Nabór na stanowisko ds. energetycznych i utrzymania miasta

Dłoń trzymająca białą kopertę z napisem Nabór na stanowisko
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa ogłosił nabór na stanowisko ds. energetycznych i utrzymania miasta w urzędzie miasta w Dzierżoniowie. W opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeniu zawarte są wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących kandydatów, zakresie obowiązków na stanowisku i sposobu składania dokumentów.

Obowiązki na stanowisku objętym naborem:

 • nadzór nad realizacją obowiązków gminy w obszarze zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (w tym działań ograniczających zużycie energii) kreślonych w przepisach prawa oraz programach, planach krajowych i regionalnych, w tym planowanie niezbędnych działań;
 • nadzór nad realizacją polityki energetycznej gminy określonych w strategiach, programach i planach gminnych, w tym planowanie niezbędnych działań;
 • gromadzenie, monitorowanie i analiza danych związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie niezbędnym do tworzenia dokumentów strategicznych gminy w obszarze polityki energetycznej gminy;
 • współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienie spójności pomiędzy planami rozwojowymi gminy, w tym polityki energetycznej gminy a planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych;
 • planowanie, opiniowanie i monitorowanie działań termomodernizacyjnych, energetycznych i oświetleniowych realizowanych przez gminę.
 • Opiniowanie umów dotyczących dostawy ciepła, energii elektrycznej i gazu do obiektów gminnych w celu prawidłowego doboru taryf, optymalizacji zużycia oraz usunięcia nieprawidłowości;
 • realizacja zadań związanych z zakupem przez gminę energii, w tym przygotowanie niezbędnych danych umożliwiających przeprowadzanie przetargów na zakup i dystrybucję energii, ciepła i gazu;
 • planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, w tym prowadzenie niezbędnych działań w zakresie optymalizacji zużycia energii i kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego;
 • planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań związanych z utrzymaniem fontann miejskich, w tym prowadzenie niezbędnych działań w zakresie optymalizacji zużycia energii i wody oraz kosztów eksploatacyjnych;
 • planowanie, realizacja, nadzorowanie zadań z zakresu promowania działań w obszarze ograniczania niskiej emisji, ograniczania zużycia energii, termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii;
 • przygotowywanie niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzanie zamówień publicznych w obszarze realizowanych zadań;
 • realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie Dzierżoniowa.

Szczegóły dotyczące naboru oraz termin i sposób składania dokumentów

Wydarzenia

 • Ale jaja – wystawa w muzeum

 • Jazzowy Czwartek - koncert zespołu O.N.E.

 • „Hrabina Pączek – muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej”

 • Bieg Marzanny w Górach Sowich

 • Wielka Moc Tradycji - zapraszamy na świąteczny jarmark