Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji | Urząd Miasta Dzierżoniów

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jego założenia opisuje Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030

Jesteś zainteresowany procesem rewitalizacji miasta? Weź udział w konsultacjach społecznych! Przyjdź na spotkanie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Komitet jest platformą współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w różnych formach. Uwagi do projektu można zgłaszać od 28 listopada do 22 grudnia w formie:

1) uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem specjalnego formularza na stronie www.dzierzoniow.pl oraz BIP-ie, który należy przesłać na adres kpoplawskaochmanatum [dot] dzierzoniow [dot] pl lub złożyć/przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów;

2) ankiety elektronicznej uzupełnianej online - link do ankiety;

3) spotkania konsultacyjnego 20 grudnia o godz. 14.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem uchwały i Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów dostępnym poniżej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wydarzenia

  • „Awokado – zielone złoto”

  • Teatralna podróż seniorów

  • WALOR 2022 - 9. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

  • O starzeniu się bez owijania w bawełnę, z humorem i dystansem

  • Eenergetyczna dawka flower-rocka lat 60. i 70.