Kolumbarium rozbudowane, dzierżoniowski cmentarz będzie większy? | Urząd Miasta Dzierżoniów

Kolumbarium rozbudowane, dzierżoniowski cmentarz będzie większy?

Kobieta stojąca przy kolumbarium, w drugim tle budynek kaplicy cmentarnej
Fot: UM Dzierżoniów

Coraz więcej osób chowa swoich najbliższych w stojących kolumbariach. To specjalne przestrzenie, w których składane urny z prochami. Mogą mieć różną formę. Najczęściej są to specjalne bryły z miejscem na prochy i tablicę upamiętniającą zmarłą osobę.

Możliwość pochówku w takiej formie pojawiła się na dzierżoniowskim Cmentarzu Komunalnym w 2019 roku, w 2020 roku dobudowano kolejne dwa moduły, teraz postawiono kolejne cztery. W najbliższym czasie zagospodarowany zostanie teren wokół nich.  

Właścicielem Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie jest miasto, a cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd czy pochodzenie społeczne. Bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza zajmuje się administrator wyłaniany w drodze przetargu. Szczegółowy regulamin oraz obowiązujący cennik oraz kontakt do administratora dostępny jest na stronie miasta, w zakładce Cmentarz Komunalny.

Ze względu na coraz mniejsza liczbę miejsc pochówków planowana jest rozbudowa cmentarza (w kierunku Uciechowa). Miasto uprzątnęło już sąsiedni teren z licznych samosiejek, prace polegające na rozbudowie cmentarza, ale także prace związane z powiększeniem parkingu przy cmentarzu zostaną przeprowadzone w 2024 roku.

Cmentarz, widok na kolumbaria, w tle zieleń

Wydarzenia

  • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

  • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

  • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada