Jakie inwestycje planuje Dzierżoniów? Szczegółowa lista | Urząd Miasta Dzierżoniów

Jakie inwestycje planuje Dzierżoniów? Szczegółowa lista

Dzierżoniów w widoku z lotu ptaka, w drugim planie Góry Sowie
Fot: Paweł Pachura

Mieszkalnictwo, poprawa estetyki miasta oraz przebudowy dróg, to największe zadania zaplanowane przez Dzierżoniów w 2021 roku.

W tym roku rozpocznie się budowa nowego budynku komunalnego przy ul. Prusa, nowy budynek mieszkalny powstaje także przy ul. Sowiogórskiej, w ramach Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Najważniejsze inwestycje drogowe dotyczą os. Kolorowego, ul. Wrocławskiej, Strzelniczej i Ogrodowej. Kolejny dużym terenem zielonym poddanym rewitalizacji będzie park imienia Miłośników Dzierżoniowa (przy ul. Piłsudskiego, Daszyńskiego i II Liceum Ogólnokształcącym).

W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie stołówka, a drugie piętro szkoły zostanie zaadoptowane na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicą z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową.

Przy wielu zadaniach wpisane jest pozyskanie środków zewnętrznych jakie planuje Dzierżoniów i właśnie kwestia zdobywania zewnętrznego dofinansowania może w największej mierz wpływać na ewentualne zmiany w planie tegorocznych inwestycji.   

Inwestycje 2021
(podane poniżej kwoty mogą ulec zmianie w wyniku postępowań przetargowych)

 • Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa – inwestycja rozłożona na dwa lata - 10 mln 80 tys. zł (w tym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 mln 500 tys. zł);
 • Budowa budynku mieszkalnego w systemie TBS (inwestycja przy ul. Sowiogórskiej ruszyła pod koniec 2020 roku) - 8 mln 425 tys. zł;
 • Rewitalizacja staromiejskiego centrum – Wał Szwedzki - 2 mln 600 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie 2 mln 585 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19);
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym II etap – inwestycja rozłożona na trzy lata - w 2021 na jej realizację zaplanowano 1 mln 300 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 750 tys. zł);
 • Remont ul. Strzelniczej i Ogrodowej - 1 mln 800 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 849 tys. 201 zł);
 • Remont ul. Wrocławskiej - 1 mln 105 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 527 tys 86 zł;
 • Rewitalizacja parku im. Miłośników Dzierżoniowa (park przy ul. Piłsudskiego i Daszyńskiego) – 815 tys. zł;
 • Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej, od ul. Sowiogórskiej, do przejścia dla pieszych na wysokości Tesco – 205 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 102 tys. 500 zł;
 • Budowa ul. Przedwiośnie – 600 tys. zł;
 • Remont drogi transportu rolnego na działkach 42 i 32 obręb dolny - 350 tys. zł, w tym planowane dofinansowanie 199 tys. 500 zł;
 • Rozbiórka mostu przy ul. Nowowiejskiej 61 – 140 tys. zł;
 • Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Publicznym nr 1 – 180 tys. zł;
 • (planowane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic międzyregionalnych”);
 • Modernizacje i remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynki, w których miasto ma swoje lokale – 620 tys. zł (w tym inicjatywy wspólnot mieszkaniowych 27 tys. zł.);
 • Rozbudowa cmentarza i budowa sieci wodociągowej na cmentarzu – 75 tys. zł;
 • Nowoczesny e-urząd – inwestycja realizowana w latach 2020-2022 – 1 mln 920 tys. 893 zł. (w tym planowane dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 1 mln 745 tys. 860 zł;
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby stołówki oraz adaptacja drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicą z pomieszczeniami towarzyszącymi i salą wykładową – 5 mln 200 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie: 3 mln 774 tys. 645 zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19);
 • Odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – 250 tys. zł;
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza – zadanie rozpoczęte w 2020 roku – 380 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - 291 tys. 414 zł;
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 – zadanie rozpoczęte w 2020 roku – 600 tys. zł (w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 454 tys. 674 zł);
 • Budowa boksów na odpady komunalne w staromiejskim centrum – 100 tys. zł;
 • Program Małych Ulepszeń (dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania) – 260 tys. zł;
 • Remont i przebudowa kina Zbyszek – docieplenie i nowa elewacja  – 200 tys. zł;
 • Modernizacja wieży ratuszowej (sieć elektryczna, siec LAN, oświetlenie awaryjne i monitoring) – 220 tys. zł (w tym dofinansowanie - 134 tys. 189 zł z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska–Polska);
 • Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków (prace konserwatorskie) - 250 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie – 134 tys. 941 zł z funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska–Polska);
 • Renowacja pomnika Jana Nepomucena - 250 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie -134 tys. 923 zł z z funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska–Polska).

 

Wydarzenia

 • Orkiestra już gra w Dzierżoniowie, finał 30 stycznia

 • Jazz w synagodze

 • Memoriał Sławomira Harafa po raz 17

 • Z sercem dla WOŚP – biegnij dla Orkiestry

 • 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy