Jagiellonowie on-line - wirtualna wystawa muzealna

Plakat reklamujący wystawę

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa poleca wirtualną wystawę „Złoty wiek Jagiellonów” przygotowaną z okazji 500-lecia urodzin króla Zygmunta Augusta. Udostępnia ja na swojej stronie internetowej.

Nawiązując bezpośrednio do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej”, wystawa skupia się na okresie panowania ostatnich dwóch Jagiellonów, wykorzystując głównie zbiory Narodowego Instytutu Ossolińskiego (Ossolineum). Przedstawia także relikty z czasów powstania potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla opisu 200 lat panowania Jagiellonów, aż do schyłkowego okresu, który kończy się śmiercią Zygmunta Augusta.

Wystawę online