Historia opowiedziana - Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Historia opowiedziana - Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej

Fot: ze zbiorów Marii Markowskiej – autora brak

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami wraz z instytucjami partnerskimi: Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie realizuje projekt pod nazwą „Historia opowiedziana.

Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej”, który zakłada przeprowadzenie warsztatów oral history dla młodzieży, nagrywanie wspomnień żyjących jeszcze Kresowian bądź potomków rodzin kresowych mieszkających na ziemi dzierżoniowskiej, pozyskiwanie i digitalizowanie archiwaliów z prywatnych zbiorów, rozbudowanie serwisu Archiwum Kresowe, przygotowanie wydawnictwa albumowego, wystawy kresowej fotografii portretowej oraz przedstawienia z udziałem młodzieży zrealizowanego na kanwie zebranych relacji.

Zakończenie działań projektowych przewidziano na listopad 2025 roku.

Plakat zawierający informacje podane w tekście i zdięcie opisane w grafice

 

Wydarzenia

  • Zapraszamy na uroczystą Galę Talentów

  • Marsz dla Życia i Rodziny

  • Marsz dla życia i rodziny

  • Zapraszamy na Dzień Przedsiębiorcy

  • Zanurkuj w Morski Świat