Edmund Dąbrowski, Eugeniusz Nowak i "Ekonomik" wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Dzierżoniowa” | Urząd Miasta Dzierżoniów

Edmund Dąbrowski, Eugeniusz Nowak i "Ekonomik" wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Dzierżoniowa”

Kolaż trzech zdjęć - osoby stojące przy mówinicy
Fot: UM Dzierżoniów

Edmund Dąbrowski - żołnierz partyzanckich oddziałów AK, Eugeniusz Nowak - wieloletni dyrektor Zakładów Radiowych Diora oraz Zespół Szkół nr 3  - czyli dzierżoniowski „Ekonomik” otrzymali dziś na sesji rady miejskiej tytuły „Zasłużony dla Dzierżoniowa”.

Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej za wybitne zasługi dla rozwoju miasta. Może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Pieczę nad tym wyróżnieniem sprawuje „Kapituła Medalu”, którą stanowią: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący stałych komisji. Pierwsze tytuły „Zasłużony dla Dzierżoniowa” przyznano podczas drugiej kadencji odrodzonego samorządu, w 1998 roku. Przez ponad 20 lat nadano 94 Medale za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Podczas uroczystej części sesji, 23 września 2022 roku medale otrzymali: Edmund Dąbrowski, Eugeniusz Nowak oraz Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie. Poniżej sylwetki wyróżnionych.

Edmund Dąbrowski pochodzi z rodziny o wieloletnich  tradycjach gdzie patriotyzm był głęboki przekazywany z ojca na syna. Pierwsze kontakty z wojskiem to była pomoc rozbitkom Kampanii Wrześniowej. To takie grupy żołnierzy przeprowadzał po lasach nocą po 5-6 kilometrów. To jego ojciec przekazał mu to święte zdanie: „masz zawsze pomagać ludziom w polskich mundurach”. Po zamordowaniu rodziców przez Niemców wstąpił do oddziału Armii Krajowej w miejscowości Podgórze. Jego dowódcą był por. o pseudonimie „Żbik”. Po złożeniu przysięgi 10 października 1943 roku został przydzielony do oddziału liniowego. Otrzymał pseudonim „Chyży”. Do końca wojny Edmund Dąbrowski związany był z oddziałami partyzanckimi. Po wojnie został skierowany na Ziemie Odzyskane. Krótko przebywał w Legnicy i w Chwalisławiu. W roku 1951 osiadł w Dzierżoniowie, gdzie ukończył Technikum Mechaniczno-Radiotechniczne. Życie zawodowe związał z Dzierżoniowskimi Zakładami Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”, pracując na stanowisku kierownika warsztatów mechanicznych. Przez lata pracował z młodzieżą w ZHP. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest propagatorem wiedzy historycznej o czasach II wojny, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Przez wiele lat był współorganizatorem cyklicznych spotkań z młodzieżą szkół podstawowych i średnich, podczas których prowadził żywe lekcje historii. Od 1989 r. – pracował społecznie w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, jako prezes. Obecnie pełni funkcję honorowego Prezesa Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony dotychczas m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim O.O.P., Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, za wybitne zasługi dla Związku Kombatanckiego, Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Eugeniusz Nowak pochodzi z Kujaw, jednak przeprowadził się z rodziną do Dzierżoniowa w latach 50-tych. W 1957 roku,  wieku 20 lat został zatrudniony w Diorze w komórce BHP a po trzech miesiącach przeniósł się do działu konstrukcji i obsługi produkcji. W niedługim czasie został kierownikiem komórki normalizacji i unifikacji w Biurze Konstrukcyjnym. Pracę zawodową łączył z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – w 1964 roku ukończył studia na Politechnice w Poznaniu, na wydziale mechanicznym o specjalności konstrukcja obrabiarek. Jeszcze podczas studiów został zastępcą głównego konstruktora, a w latach 1964-1972 pracował jako główny technolog. W 1972 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora do spraw produkcji, które sprawował do 1975 roku. Eugeniusz Nowak od marca 1975 roku został dyrektorem naczelnym Diory. Był  pierwszym dyrektorem wywodzącym się z załogi, doskonale znający funkcjonowanie zakładu, a zdobyte doświadczenie zawodowe na wielu stanowiskach, szczególnie na stanowisku głównego technologa pozwoliły mu identyfikować problemy i zagrożenia dla firmy. Pod kierownictwem Eugeniusza Nowaka Diora rosłą w siłę, rozwija nowe technologie, a nawet produkowała doskonały „towar eksportowy” jakim była wieża, składająca się z zestawu: tuner, wzmacniacz, gramofon oraz magnetofon czy nowoczesne radioodtwarzacze samochodowe. Dyrektor Eugeniusz Nowak był doskonale przygotowany do pełnienia swojej funkcji, odbył wiele szkoleń, brał udział w licznych konferencjach i seminariach. Był członkiem Rady Naukowo - Dydaktycznej Instytutu Telekomunikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej, był ekspertem powoływanym do gremiów doradczych przez ministrów. Posiada liczne odznaczenia państwowe i branżowe. Jego otwartość na nowoczesne metody zarządzania, współpraca ze światowymi firmami elektronicznymi oraz świetnie dobrany zespół specjalistów i pracowników sprawiły, że Diora była i nadal jest najbardziej rozpoznawalną firmą z Dzierżoniowa, a sprzęt radiowy produkowany w Diorze z powodzeniem jeszcze służy w wielu domach.

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie. Historia szkoły sięga 1962 r. kiedy to Wrocławskie Kuratorium powołało do życia pięcioletnie technikum ekonomiczne dla młodzieży oraz zasadniczą szkołę handlową. Na początku obie placówki gościnnie korzystały z pomieszczeń II LO w Dzierżoniowie. W roku 1976 połączono II Liceum Ogólnokształcące ze szkołą ekonomiczną w tzw. Zespół Szkół. W 1991 r. dokonano podziału na II LO oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. W 1992 r. Zespół Szkół Ekonomicznych został przeniesiony do budynku przy ul. Słowiańskiej 6.
W 2002 r. potocznie zwany „Ekonomik” zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 3 i otrzymał imię Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 2022 jest rokiem 60 jubileuszu szkoły. Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie obecnie kształci uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik logistyk. Za pracę i nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości, promocję edukacji ekonomicznej uczniów oraz za odniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości szkoła otrzymała w 2010 roku Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości", a w opublikowanym w maju br. Rankingu Techników Perspektywy 2021 szkoła zajęła 24. miejsce wśród 300 szkół zawodowych na Dolnym Śląsku.

Wydarzenia

  • Teatralna podróż seniorów

  • „Awokado – zielone złoto”

  • WALOR 2022 - 9. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

  • O starzeniu się bez owijania w bawełnę, z humorem i dystansem

  • Eenergetyczna dawka flower-rocka lat 60. i 70.