Dzierżoniów włącza się w kampanię profrekwencyjną | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniów włącza się w kampanię profrekwencyjną

Każdy z nas głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, ale do wyborów warto pójść z wielu powodów. Przede wszystkim, by móc decydować o rzeczach ważnych dla każdego, dotykających sfer naszego życia: zdrowia, oświaty, działania naszych miast i wsi. Nie prześpijmy tego!

Od wyborów 4 czerwca 1989 roku, które zmieniły bieg historii Polski, minęły 34 lata. Frekwencji w pełni wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych nie udało się w Polsce pobić od ponad 100 lat. W 1919 roku wyniosła ponad 70 proc. W niektórych okręgach przekraczała nawet 90 proc., a w żadnym z nich nie spadła poniżej 60 proc. W 1989 roku głosowało niewiele ponad 62 proc. obywatelek i obywateli. Potem było już tylko gorzej.

Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich Dzierżoniów zachęca do włączenia się w promocję aktywnej postawy obywatelskiej. Od dziś aż do wyborów 15 października będziemy publikować przydatne informacje na temat głosowania.

Dlatego NieśpijBoCięPrzegłosują


Spis Wyborców

Chcesz się dopisać do spisu wyborców w konkretnej miejscowości? Możesz to zrobić na trzy sposoby. Istnieje możliwość wypełnienia oficjalny formularz, który jest dostępny w treści rozporządzenia. Wyborca może własnoręcznie stworzyć dokument. Należy wskazać na nim informację, jakich wyborów dotyczy formularz, wskazując imię, nazwisko, pesel oraz adres, pod którym będzie w dniu wyborów.

W celu ułatwienia procesu weryfikacji wniosku zaleca się dodatkowo podanie: adresu email i numeru telefonu.

Możliwe są trzy sposoby złożenia wniosku:

  • poprzez platformę internetową www.gov.pl
  • osobiście w urzędzie
  • za pośrednictwem przesyłki listowej

Wydarzenia

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Kasia Kowalska unplugged

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Ekologiczna Teatralna Niedziela

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”