Dzierżoniów włącza się w kampanię profrekwencyjną | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniów włącza się w kampanię profrekwencyjną

Każdy z nas głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, ale do wyborów warto pójść z wielu powodów. Przede wszystkim, by móc decydować o rzeczach ważnych dla każdego, dotykających sfer naszego życia: zdrowia, oświaty, działania naszych miast i wsi. Nie prześpijmy tego!

Od wyborów 4 czerwca 1989 roku, które zmieniły bieg historii Polski, minęły 34 lata. Frekwencji w pełni wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych nie udało się w Polsce pobić od ponad 100 lat. W 1919 roku wyniosła ponad 70 proc. W niektórych okręgach przekraczała nawet 90 proc., a w żadnym z nich nie spadła poniżej 60 proc. W 1989 roku głosowało niewiele ponad 62 proc. obywatelek i obywateli. Potem było już tylko gorzej.

Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich Dzierżoniów zachęca do włączenia się w promocję aktywnej postawy obywatelskiej. Od dziś aż do wyborów 15 października będziemy publikować przydatne informacje na temat głosowania.

Dlatego NieśpijBoCięPrzegłosują


Spis Wyborców

Chcesz się dopisać do spisu wyborców w konkretnej miejscowości? Możesz to zrobić na trzy sposoby. Istnieje możliwość wypełnienia oficjalny formularz, który jest dostępny w treści rozporządzenia. Wyborca może własnoręcznie stworzyć dokument. Należy wskazać na nim informację, jakich wyborów dotyczy formularz, wskazując imię, nazwisko, pesel oraz adres, pod którym będzie w dniu wyborów.

W celu ułatwienia procesu weryfikacji wniosku zaleca się dodatkowo podanie: adresu email i numeru telefonu.

Możliwe są trzy sposoby złożenia wniosku:

 • poprzez platformę internetową www.gov.pl
 • osobiście w urzędzie
 • za pośrednictwem przesyłki listowej

Dlaczego nie bierzemy udziału w wyborach?

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej najczęściej Polacy rezygnują z głosowania z powodu:

 • niewiedzy, braku poczucia kompetencji wyborczych 19%
 • braku zainteresowania: Polityka mnie nie interesuje, nie obchodzi mnie to 17%
 • akcent na poczucie braku odpowiednich partii, kandydatów 14%

Są narzędzia, które pomogą zapoznać się z naszymi preferencjami wyborczymi i tym samym  pomogą znaleźć motywację do głosowania. Jednym z nich jest "Latarnik Wyborczy", który umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z odpowiedziami udzielonymi przez komitety wyborcze.
Prosty test internetowy stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jest dostępny pod linkiem https://latarnikwyborczy.pl/
Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, by przekonać się, do jakiego ugrupowania jest nam najbliżej w wyborach parlamentarnych 2023 roku.


Ile muszę mieć lat, aby móc głosować?

W dniu głosowania wymagane jest ukończone 18 lat (art. 10 ustawy kodeks wyborczy). Uprawnionym do głosowania jest obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiadający prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze.

Nie ma prawa wybierania osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, jak również do spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.

 


Czy moja aplikacja mObywatel może zastąpić plastikowy dowód osobisty w lokalu wyborczym?

Tak, wymóg dotyczący dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości jest spełniony również w przypadku nośnika danych w postaci aplikacji mObywatel. To stanowisko potwierdził też Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 maja 2019 r., I NSW 4/19, LEX nr 2671546 odnoszącym się do uchwały PKW.

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert