Dzierżoniów 2020 w statystykach

Dzierżoniów z lotu ptaka, na pierwszym pranie dach kościoła Św. Jerzego
Fot: Paweł Pachura

Ubywa nas. Podobnie jak w całej Polsce liczba urodzeń, w porównaniu rok do roku, jest wyraźnie mniejsza od liczby zgonów. W statystykach widać też jak wpłynęło na nas roczne życie w epidemii.

Najważniejsze dane demograficzne dotyczące Dzierżoniowa (dane w nawiasie dotyczą 2019 roku):

 • Liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 30 442 (31 014)

Kobiety – 16 550 (16 799); Mężczyźni - 13 892 (14 250)

 • Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy - 259 (420)

Kobiety – 140 (226); Mężczyźni – 119 (194)

 • Urodzenia - 190 (219)

Kobiety – 108 (110); Mężczyźni 82 (108)

 • Zgony - 507 (427)

Kobiety – 219 (227); Mężczyźni 288 (200)

 • Mieszkańcy, którzy weszli w pełnoletniość - 276 (296)
 • Kobiety w wieku produkcyjnym - 8275 (9432)
 • Mężczyźni w wieku produkcyjnym - 9074 (10576)
 • Liczba wyjazdów za granicę - pobyt stały 7 (24); pobyt czasowy 8 (3)

Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie (obejmują osoby urodzone oraz zgony, które miały miejsce w szpitalu w Dzierżoniowie oraz na terenie miasta i Gminy Dzierżoniów):

 • Liczba urodzeń – 532 (682)
 • Liczba urodzeń zagranicznych – 58 (88)
 • Liczba zgonów – 786 (614)
 • Liczba zgonów zagranicznych – 12 (19)
 • Małżeństwa – 125 (202)
 • Rozwody – 89 (128)
 • Uznanie ojcostwa – 188 (224)