Dzierżoniów – 20 lat w Unii Europejskiej - jak na tym skorzystaliśmy? | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniów – 20 lat w Unii Europejskiej - jak na tym skorzystaliśmy?

Grafika: UM Dzierżoniów

W latach 2004-2024 Dzierżoniów pozyskał blisko 80 mln zł ze środków Unii Europejskiej na realizację 67 projektów. Na ich realizacji skorzystali wszyscy mieszkańcy. Powstały nowe obiekty, stare były modernizowane, gabinety lekcyjne zyskały nowe wyposażenie, a przedsiębiorcy nowe rynki zbytu i możliwości rozwoju.  Co jeszcze przyniosło członkostwo w UE dla mieszkańców i gospodarki Dzierżoniowa?

7 i 8 czerwca 2003 r.  podczas ogólnopolskiego referendum zadano Polakom bardzo ważne pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. Odpowiedź „tak” wybrało 77,45%, a „nie” 22,55% głosujących. Na tej podstawie ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował traktat akcesyjny. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Minęło już 20 lat od tego wydarzenia, co pozwala na podsumowanie korzyści, jakie przyniosło członkostwo w UE dla mieszkańców i gospodarki Dzierżoniowa.

W ciągu 20 lat Dzierżoniów bardzo się zmienił. Tak dynamiczny rozwój był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z funduszy europejskich. Dzięki funduszom unijnym możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji i działań wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjności miasta, jak: remonty dróg i budynków, wspieranie edukacji, polityki senioralnej, ekologii czy włączenia cyfrowego.

W latach 2004-2024 Dzierżoniów pozyskał blisko 80 mln zł ze środków Unii Europejskiej na realizację 67 projektów. Jednymi z pierwszych pozyskanych przez miasto środków unijnych w latach 2004 - 2008 były środki pochodzące ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tej puli zrealizowane zostały takie inwestycje, jak:

 • Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej.  
 • W kolejnych latach Dzierżoniów pozyskiwał środki unijne na rewitalizację miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 • „Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie”
 • „Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383”
 • „Adaptacja Budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”
 • Modernizacja Budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73.
 • Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Środki unijne to nie tylko pieniądze na inwestycje w infrastrukturę, ale także wsparcie finansowe działań z zakresu edukacji, kultury, sportu, zdrowia, czy też integracji społecznej i równości. Wiele pozyskanych środków w latach 2009-2014 pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki którym zrealizowano takie projekty jak:

 • „Każdy może zostać Omnibusem”
 • "Nauka to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie"
 • „Edukacyjna Przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu”
 • „Edukacyjna Przygoda – zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów”
 • „W TPD każdy znajdzie to co chce – buduj z nami swoją przyszłość”

Największą inwestycyjną realizowaną przez miasto i dofinansowaną ze środków unijnych był zakończony w 2018 roku projekt: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. Wartość projektu wyniosła ponad 22 mln zł, a wysokość dofinansowania sięgnęła ponad 13,5 mln zł. Ta inwestycja odmieniła nie tylko oblicze starego budynku dworca PKP, ale i jego otoczenia - najbliższe okolice dworca stały się wizytówką Dzierżoniowa. Projekt realizowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy

Członkostwo w UE otworzyło także możliwości na rozwój gospodarczy Dzierżoniowa, dzięki łatwiejszemu dostępowi do rynku unijnego. Nie tylko instytucje ale także prywatne firmy mogą korzystać z unijnego wsparcia. Dzięki unijnym środkom finansowym przedsiębiorstwa mają możliwość zrealizowania swoich pomysłów i planów rozwoju, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz generowania większych zysków. Dodatkowo, środki te mogą wspierać tworzenie miejsc pracy, co ma pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Korzystanie z unijnych środków finansowych stało się istotnym elementem strategii rozwoju biznesu.

W latach 2004 – 2024 dzierżoniowscy przedsiębiorcy otrzymali dotacje z Unii Europejskiej na łączną kwotę blisko 150 mln złotych. Wartość zrealizowanych przez nich projektów to kwota ponad 300 mln zł.

Unijne środki pomagają  firmom w rozwoju poprzez różnorodne działania, takie jak:

 • Inwestycje w rozwój infrastruktury i modernizację zakładów produkcyjnych.
 • Wspieranie innowacji i badań naukowych, co może prowadzić do stworzenia nowych produktów i usług.
 • Szkolenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji w celu poprawy efektywności pracy.
 • Ekspansja na nowe rynki zagraniczne dzięki wsparciu na promocję eksportu oraz uczestnictwo w targach i misjach handlowych.
 • Poprawa efektywności energetycznej oraz wprowadzenie zrównoważonych praktyk zarządzania środowiskiem.
 • Rozwój infrastruktury technologicznej, włączając w to inwestycje w nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne.
 • Wsparcie dla przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez programy szkoleniowe i doradcze.

Fundusze unijne pomogły też przetrwać dzierżoniowskim przedsiębiorcom trudny okres pandemii COVID-19. Środki unijne na utrzymanie działalności otrzymały 23 dzierżoniowskie przedsiębiorstwa na łączna kwotę blisko 2 mln złotych.

Dzięki członkostwu w UE przedsiębiorcy mogą korzystać z kolejnego instrumentu jakim jest POMOC PUBLICZNA. Jest to wsparcie udzielane przez państwo lub instytucje publiczne które ma na celu rozwoju gospodarczego i tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu biznesu. Dzięki pomocy publicznej przedsiębiorcy mogą łatwiej rozwijać swoje biznesy i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego kraju.

W ciągu 20 lat miasto udzieliło pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 67 przedsiębiorcom w wysokości 28 mln zł. Przedsiębiorcy Ci ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 380 mln zł.

W ciągu ostatnich 20 lat Dzierżoniów zmienił się nie do poznania, stając się nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem. Perspektywy na kolejne lata wydają się obiecujące, a współpraca z Unią Europejską nadal będzie kluczowa dla dalszego rozwoju miasta.

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert