Dyskusja o Raporcie o stanie miasta za 2023 rok | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dyskusja o Raporcie o stanie miasta za 2023 rok

Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa przedstawił radzie "Raport o stanie miasta za 2023 rok". Zawiera on podsumowanie ubiegłorocznych działań burmistrza, realizację polityk, programów i strategii, oraz realizację uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Agnieszka Denysiak informuje, że 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1 rozpocznie się sesja, podczas której rada będzie rozpatrywała raport, a następnie podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Na tej sesji przeprowadzona zostanie debata nad "Raportem o stanie miasta za 2023 rok", w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, w budynku Urzędu Miasta, I piętro, pok. Nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 21 czerwca (piątek) 2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wzór karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną (link)

Raport o stanie miasta jest narzędziem, dzięki któremu możemy poznać sposób zarządzania Dzierżoniowem, jego potrzeby i możliwości rozwoju. Zawiera najważniejsze informacje o finansach, społecznej ofercie miasta, infrastrukturze technicznej oraz o zmianach, jakie zaszły w ostatnich dwunastu miesiącach. Raport skupia się na działaniach samorządu, podległych mu jednostek i spółek, ale mam świadomość, że Dzierżoniów zmienia się na lepsze dzięki społecznej pracy mieszkańców aktywności przedsiębiorców. Dziękuję za to serdecznie i zachęcam do zapoznania się z zawartymi w raporcie informacjami.

Burmistrz Dzierżoniowa

Dariusz Kucharski

Wydarzenia

  • Zapraszamy na uroczystą Galę Talentów

  • Marsz dla Życia i Rodziny

  • Marsz dla życia i rodziny

  • Zapraszamy na Dzień Przedsiębiorcy

  • Zanurkuj w Morski Świat