Dodatkowe zajęcia szkolne to wyrównywanie szans w czasie pandemii | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dodatkowe zajęcia szkolne to wyrównywanie szans w czasie pandemii

Uczniowie przy stanowiskach komputerowych
Fot: UM Dzierżoniów

Blisko pół tysiąca uczniów z czterech dzierżoniowskich szkół podstawowych będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rekompensujących zdalne nauczanie. Warsztaty i koła zainteresowań współfinansowane będą z UE.

Celem projektu jest złagodzenie skutków skutków pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem strat, jakie poczyniła nauka zdalna i hybrydowa, która prowadzona była w szkołach podstawowych. Projekt wspierał będzie rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów. Działania projektowe mogą objąć 487 uczniów z czterech dzierżoniowskich publicznych szkół podstawowych. Potrzeby dodatkowych zajęć nauczyciele diagnozowali w czerwcu ubiegłego roku, po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Główne działania prowadzone w ramach projektu obejmować będą organizację zajęć dodatkowych z rożnych przedmiotów, m.in. zajęcia matematyczno-przyrodnicze, turystyczne, muzyczno-ruchowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, z języka angielskiego, wyrównawcze z chemii, niemieckiego, fizyki, a także koła zainteresowań: rękodzielnicze, plastyczne, koło biologiczne, warsztaty budowania dobrych relacji, warsztaty pisania, ekonomii, zajęcia biblioterapeutyczne, biofeedback, kynoterapia, terapia logopedyczna. Projekt zapewni także opiekę i doradztwo  psychologiczno-pedagogiczne, w tym wsparcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proces rekrutacji ruszy w styczniu. Po nim możliwe będzie rozpoczęcie działań zajęć.

Gminie Miejskiej Dzierżoniów po raz kolejny udało się pozyskać fundusze na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych. Było to możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Projekt pn. „Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 135 tys. złotych, w tym dofinansowanie z UE - 114 tys. zł.

Wydarzenia

  • Przed nami 44. Dni Dzierżoniowa

  • Wielozmysłowe światłocienie

  • Polska misja komiczna