Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców | Urząd Miasta Dzierżoniów

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Potrzebujesz pomocy prawnika, nie radzisz sobie z zadłużeniem, nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Lokalizacje na terenie Dzierżoniowa:

 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój nr 10 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką od poniedziałku do czwartku (9.00-13.00), piątek (8.00-12.00);
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój nr 10 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji prowadzony przez organizację pozarządową od poniedziałku do czwartku (13.00-17.00), piątek (12.00-16.00);
 • Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową w poniedziałki i czwartki (12.00-16.00).

Lokalizacje na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Jak wygląda wizyta?

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. Jeśli chcemy skorzystać z punktu w Dzierżoniowie prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu umówienia wizyty, tel 74 832 36 64.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikator internetowego). Jeżeli pomoc nie jest udzielana w takich formie na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.

Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny. Oznacza to, że taka osoba może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Osoba uprawniona charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami może także poprosić, aby porada odbyła się w miejscu jej zamieszkania (wizytę domową) lub w innym, bardziej przystosowanym miejscu. Osoba uprawniona może także poprosić o zorganizowanie pomocy tłumacza migowego.

Koordynatorem Projektu na poziomie Powiatu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – soatpow [dot] dzierzoniow [dot] pl.

 

Wydarzenia

 • Zapraszamy na uroczystą Galę Talentów

 • Marsz dla życia i rodziny

 • Marsz dla Życia i Rodziny

 • Zapraszamy na Dzień Przedsiębiorcy

 • Zanurkuj w Morski Świat