62. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

62. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Fot: UM Dzierżoniów

Zapraszam do wzięcia udziału w 62. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 26 lutego 2024 r. od godz. 12.00. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Link do transmisji z obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie podziękowań szefowi Dzierżoniowskiego Sztabu 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wręczenie certyfikatu Honorowego Gospodarza Średniowiecznej Wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie na 2024 rok.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu 61 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z 29 stycznia 2024 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych - projekt nr 560.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -  projekt nr 561.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - projekt nr 562.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie miasta Dzierżoniowa - projekt nr 563.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie inwestycji początkowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw - projekt nr 564.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa i nadania jej statutu - projekt nr 565.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 r. – projekt nr 566.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024 – 2034 – projekt nr 567.
 13. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie za 2023 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za 2023 rok.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Darakiewicz

Wydarzenia

 • 15 lat Miejskiej Orkiestry Dętej - koncertu jubileuszowy

 • Przemysław Strączek Kwartet w DOK-u

 • Zapraszamy na Święto Konstytucji

 • Ruszaj na TRAKT, czyli Terenowy rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki

 • Teatralna „Przesyłka z zaświatów”