3000. karta dużej rodziny wydana w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

3000. karta dużej rodziny wydana w Dzierżoniowie

Na zdjęciu wiceburmistrz Dorota Pieszczuch wręcza 3000. kartę dużej rodziny państwu Wypych
FOT. UM DZIERŻONIÓW

Państwo Wypych otrzymali z rąk wiceburmistrza Dzierżoniowa kartę dużej rodziny. Była to trzytysięczna karta uprawniająca do ulg wydana w naszym mieście. Do tej pory z takiej możliwości skorzystało ponad 800 rodzin.

Możliwość ubiegania się o otrzymanie karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” mają rodziny wielodzietne, spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Są to rodziny, które mieszkają na terenie naszego miasta, utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu oraz wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W Dzierżoniowie o przyznanie karty zawnioskowało do tej pory 849 rodzin, w tym 193 rodziny posiadające obecnie na wychowaniu dzieci w wieku do 25. roku życia.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
  • rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,
  • małżonkowie mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

      
Karta Dużej Rodziny uprawnia do uzyskiwania ulgi i zniżek w ramach dwóch programów.
Pierwszy, lokalny, to "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny". Dotyczy 46 partnerów zewnętrznych i 9 gminnych jednostek organizacyjnych. Wykaz firm dostępny po linkiem:
https://dzierzoniow.pl/page/ogolnopolska-i-dzierzoniowska-karta-duzej-rodziny

Drugi program to Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Wykaz firm dostępny po linkiem:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Wydarzenia

  • Ale jaja – wystawa w muzeum

  • Jazzowy Czwartek - koncert zespołu O.N.E.

  • „Hrabina Pączek – muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej”

  • Bieg Marzanny w Górach Sowich

  • Wielka Moc Tradycji - zapraszamy na świąteczny jarmark