160 lat dzierżoniowskiego sportu w jednej książce | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

160 lat dzierżoniowskiego sportu w jednej książce

Na zdjęciu książka „Reichenbach/Dzierżoniów Historia sportowych pasji i polityki”, na okładce stare zdjęcie biegacza

„Reichenbach/Dzierżoniów Historia sportowych pasji i polityki” to najnowsza publikacja poświęcona historii sportu w mieście, zarówno w jego niemieckim okresie, jak i w granicach państwa polskiego. Promocja książki i możliwość jej zakupu ruszy wiosną.

Pierwszą część opracowania, która obejmuje dzieje dzierżoniowskiego sportu w latach 1861–1945, tj. od zawiązania pierwszego związku gimnastycznego do końca niemieckich rządów w mieście przygotował dr hab. Tomasz Przerwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten przeszło osiemdziesięcioletni zakres czasowy podzielony został na pięć okresów, które wyznaczają kolejne etapy usportowienia miejscowej społeczności: dziewiętnastowiecznego przełomu, przyspieszenia z początku XX w., trudnych lat wojennego i powojennego kryzysu, późniejszej ekspansji sportu i – wreszcie – nazistowskich „porządków”.
Część druga – autorstwa dra Bartłomieja Perlaka – przedstawia 75 lat sportu w polskim już Dzierżoniowie, począwszy od 1945 r., aż po czasy nam współczesne. Jego powojenne dzieje zostały ukazane najpierw w pięciu rozdziałach charakteryzujących poszczególne etapy rozwoju sportu w kontekście zachodzących w kraju zmian politycznych. W związku z tym szeroko omówione zostało tworzenie zrębów sportu po drugiej wojnie światowej oraz procesy zachodzące na przełomie lat 40. i 50. XX w., a także w trakcie następnych dziesięcioleci. Równie szczegółowo potraktowano kwestie sportu po przemianach politycznych, jakie nastąpiły w czerwcu 1989 r., a które stanowią najważniejszą cezurę najnowszej historii Polski.
Ponadto dla pełnej charakterystyki zagadnienia przedstawiony został rozwój infrastruktury sportowej, przy uwzględnieniu istotnej roli miejscowego ośrodka sportu i rekreacji. Natomiast dla usystematyzowania dynamiki rozwoju poszczególnych dyscyplin, w ostatnim rozdziale dokonano ich pełnego omówienia.
Książka daje szansę lepszego poznania miasta, poczynając od drugiej połowy XIX w., a kończąc na współczesności, ponieważ znajdują się w niej odniesienia do ogólnych przemian kulturowych, założeń politycznych czy militarnych. Ponadto zawiera ona również zapis indywidualnych i grupowych pasji, wysiłków na rzecz rozbudowy zaplecza sportowego, poprawy warunków życia i wizerunku miejscowości.
W połowie kwietnia, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju, planowana jest promocja wydawnictwa i rozpoczęcie sprzedaży, a także okolicznościowe spotkanie z autorami książki.