Oświata

System dzierżoniowskiej oświaty stanowią żłobek, cztery przedszkola publiczne i cztery szkoły podstawowe. W Dzierżoniowie działają także niepubliczne placówki oświatowe, które otrzymują wsparcie od miasta.

Zdjęcie dzieci słuchających opowieści w bibliotece

Żłobki

Publiczny Żłobek Miejski nr 1

 • dyrektor: Magdalena Bochenek
 • os. Błękitne 28, Dzierżoniów,
 • tel. 74 831 51 05, 795 184 845
 • e-mail: sekretariatatzlobek [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • www.zlobek.dzierzoniow.pl

Niepubliczny Żłobek „Sówka”

 • dyrektor: Dagmara Śmieszek
 • os. Jasne 22, Dzierżoniów
 • tel. 668 663 483
 • email: dagmara [dot] smieszekatgmail [dot] com

Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka”

 • dyrektor: Daria Michalska
 • ul. Szkolna 14, Dzierżoniów, tel. 74 834 00 04
 • e-mail: przedszkoledzierzoniowatop [dot] pl
 • www.dzierzoniow.pead.pl

Niepubliczny Żłobek „Kraina czarów”

 • dyrektor: Magdalena Kowalczyk-Marut
 • ul. Wrocławska 53a, Dzierżoniów
 • tel. 530 676 969
 • e-mail: zlobekatkraina-czarow [dot] com
 • www.kraina-czarow.com

Przedszkola publiczne

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy

 • dyrektor: Iwona Cegiełka
 • ul. Bat. Chłopskich 20, Dzierżoniów
 • tel. 74 831-32-35
 • e-mail: pp1dzowatgmail [dot] com
 • www.pp1.dzierzoniow.pl

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym

 • dyrektor: Magdalena Dawid
 • ul. Miernicza 2, Dzierżoniów oraz ul. Złota 8
 • tel.: 780 051 222, 780 051 223
 • e-mail: pp2dzierzoniowatwp [dot] pl
 • www.pp2.dzierzoniow.pl

Przedszkole Publiczne nr 3

 • dyrektor: Anna Okarma-Rajczakowska
 • os. Błękitne 26, Dzierżoniów, tel.: 74 831-53-93
 • e-mail: pp3dzierzoniowatgmail [dot] com
 • www.pp3.dzierzoniow.pl

Przedszkole Publiczne nr 7

 • dyrektor: Anna Ekiert
 • Os. Tęczowe 3, Dzierżoniów
 • tel. 74 646 46 24, 793 835 714
 • tel. 74 646 46 25, 793 835 715 (księgowość)
 • e-mail: pp7dzierzoniowatgmail [dot] com
 • www.pp7.dzierzoniow.pl

Przedszkola niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne nr 4

 • dyrektor: Dorota Lis
 • os. Jasne 21, Dzierżoniów, tel. 74 831-57-30
 • e-mail: przedszkoleniepubliczne4atwp [dot] pl
 • www.przedszkoleniepubliczne4.edupage.org

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Piątka”

 • dyrektor: Ewa Listowska
 • ul. Świdnicka 41, Dzierżoniów, tel. 74 831-29-12
 • e-mail: slonecznapiatkaatop [dot] pl
 • www.slonecznapiatka.edupage.org

Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka”

 • dyrektor: Agata Majcher
 • ul. Mickiewicza 14, Dzierżoniów, tel. 74 645-18-23
 • e-mail: szostkadzierzoniowatwp [dot] pl
 • www.szostka.org.pl

Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka

 • dyrektor: Daria Michalska
 • ul. Szkolna 14, Dzierżoniów, tel. 74 834 00 04
 • e-mail: przedszkoledzierzoniowatop [dot] pl
 • http://www.dzierzoniow.pead.pl

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Dominika Savio

 • dyrektor: Siostra Izabela Gryń
 • ul. Spacerowa 2, Dzierżoniów
 • tel. 74 831 34 02
 • e-mail: savioprzedszkoleatpoczta [dot] fm
 • http://dzierzoniowprzedszkolesalezjanki.blogspot.com

Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przystań  

 • dyrektor: Magdalena Markulak
 • ul. Słowiańska 3a, 58-200 Dzierżoniów, tel. 729 923 899
 • e-mail   przedszkoleatbliskaprzystan [dot] pl
 • www.bliskaprzystan.pl

Przedszkole Niepubliczne „Kraina Czarów”

 • dyrektor: Magdalena Kowalczyk - Marut
 • ul. Wrocławska 53 A, 58-200 Dzierżoniów, tel. 530676969
 • e-mail przedszkoleatkraina-czarow [dot] com
 • www.kraina-czarow.com/przedszkole

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich

 • dyrektor: Violetta Bień
 • ul. Sikorskiego 2, Dzierżoniów
 • tel.: 74 645-23-44
 • e-mail: sekretariatatsp1 [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • www.sp1.dzierzoniow.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej

 • dyrektor: Regina Walendowska
 • ul. Nowowiejska 64, Dzierżoniów
 • tel. 74 831-31-35; 530 300 831
 • e-mail: sp3 [dot] dzierzoniowatwp [dot] pl
 • www.sp3.dzierzoniow.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte

 • dyrektor: Marzena Mieszko
 • Osiedle Błękitne 25, Dzierżoniów
 • tel. 74 831-34-36
 • e-mail: sekretariatatsp5 [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • www.sp5.dzierzoniow.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika

 • dyrektor: Wioletta Uchman - Chrząszcz
 • ul. Kopernika 7, Dzierżoniów
 • tel. 831-35-46, 74 831-46-77
 • e-mail: sp9_dzierzoniowatwp [dot] pl
 • www.sp9.dzierzoniow.pl

Szkoły niepubliczne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja i Rodzina”

 • dyrektor: Małgorzata Sądej
 • ul. Wrocławska 51, Dzierżoniów
 • tel. 74 836 70 27
 • edukacjairodzina [dot] dzierzoniowatgmail [dot] com

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

 • dyrektor: Jacek Prysak
 • ul. Garncarska 3, Dzierżoniów
 • tel. 74 832 36 88, tel. kom. 600 904 492,
 • 698 815 811, 785 638 623
 • e-mail: szkola [dot] korczakatwp [dot] pl
 • www.szkolakorczak.eu