Strategia rozwoju aglomeracji dzierżoniowskiej 2030

Grupa osób siedząca przy owalnym stole
Fot: Telewizja Sudecka

W środę 17 listopada w dzierżoniowskim urzędzie miasta odbyło się walne zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, podczas którego podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej do 2030 roku.