ZOFIA CUPAK

Zofia Cupak do Dzierżoniowa przybyła w 1966 roku, gdzie zamieszkała wraz z mężem. Wcześniej ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pierwszym miejscem pracy w Dzierżoniowie była Szkoła Podstawowa nr 9, następnie Powiatowy Wydział Oświaty, w którym pracowała jako wizytator języka polskiego. W 1975 roku objęła stanowisko dyrektora do spraw pomocy społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej.

Organizowała i tworzyła pracę Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, który powstał w 1977 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Po uzyskaniu w Centrum Medycznym w Warszawie specjalizacji I i II stopnia z organizacji pomocy społecznej, Pani Zofia Cupak została jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie. 

Pani Zofia Cupak przez całe dalsze swoje życie zawodowe, czyli do roku 2007 pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Ośrodek przez wszystkie te lata funkcjonował efektywnie i skutecznie mimo coraz skromniejszych środków finansowych. A to dzięki ścisłej współpracy z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi pomoc społeczną, np. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem i ze służbą zdrowia.         

Działalność samorządowa Zofii Cupak była jedną z aktywniejszych i ważniejszych działań. W roku 1994 kandydowała do Rady Miejskiej Dzierżoniowa drugiej kadencji i jako kandydatka niezależna została wybrana radną. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady oraz przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, była także członkiem komisji Opieki Społecznej. W roku 1998 kandydowała w pierwszych wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, w wyniku których została radną powiatu pierwszej kadencji i

wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Pracowała także w komisjach Pomocy Społecznej, Ochrony Praw Człowieka i Rodziny oraz Ochrony Zdrowia. Pani Zofia Cupak z sukcesem startowała do Rady Powiatu dzierżoniowskiego również w roku 2002, W latach 2002-2006 przewodniczyła Komisji Edukacji oraz pracowała w komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 29 czerwca 2015 roku, w domu zamieszkania. Zofia Cupak zmarła 32 stycznia 2021 r.

Wręczenie medalu za zasługi Zofii Cupak

powrót do listy