Publikacje o Dzierżoniowie

Publikacje o Dzierżoniowie

"Dzierżoniów i jego mieszkańcy" - publikacja jest rezultatem projektu wydawniczego realizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa. Prezentuje wspomnienia mieszkańców Dzierżoniowa związane z przełomowym rokiem 1945 oraz okresem powojennym. Tom I wzbogacają archiwalne zdjęcia, w dużej mierze, publikowane po raz pierwszy.

"Smok z Dzierżoniowa" - to bajka dla dzieci opowiadająca o dzierżoniowskim smoku, który oprowadza młodych czytelników "Traktkem Smoka" po najważniejszych zabytkach miasta. Do bajki dołączona jest gra planszowa.

„Rocznik Dzierżoniowski” - wydawany od kilkunastu lat przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta i powiatu. Rocznik jest przeglądem wydarzeń oraz historii, którymi żyło miasto.

„Dzierżoniów” – monografia ułatwiająca poznanie historii miasta. Dzięki temu opracowaniu Dzierżoniów dołączył do elitarnej grupy miast posiadających obszerne i naukowe opracowanie, ukazujące najbardziej odległą i bliską przeszłość.

„Dzierżoniów – wiek miniony” - plon naukowej konferencji historycznej „Dzierżoniów - wiek miniony”, która odbyła się w Dzierżoniowie w marcu 2007 r. Publikacja zawiera m.in. referaty zaprezentowane podczas konferencji, a także podsumowuje miasto poprzez pryzmat minionego stulecia.

„Architektura Dzierżoniowa XIX wieku” - owoc kilkuletniej pracy dzierżoniowianina Piotra Kmiecia - architekta, współpracownika „Fundacji Otwartego Muzeum Techniki” przybliża nam walory architektury miasta, architektury drugiej połowy XIX wieku i początku XX. W polu widzenia autora znalazły się kształtujące obraz naszego miasta dzieła sztuki budownictwa z infrastrukturą Dzierżoniowa.

„Dzierżoniów nieodkryte miasto” - album zawierający ponad 100 fotografii oferuje spacer po mieście i jego najpiękniejszych zakątkach.

„Dzierżoniów – 850 lat pod opieką św. Jerzego” – album prezentujący prace plastyczne o tematyce związanej z Parafią pw. Św. Jerzego. Prace powstały dzięki konkursowi, zorganizowanemu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie.

„Dzierżoniów na dawnej pocztówce” - zestaw widokówek, przedstawiających pierwsze czterdzieści lat XX w. Do książki dołączona jest mapa w języku niemieckim przedstawiająca dawny plan ówczesnego Reichenbach. Wydawnictwo świetnie ilustruje jak z upływem lat zmieniał się wizerunek miasta.

„Dzierżoniów w obrazie i słowie” – drugi zbiór pocztówek dzierżoniowskich. Album „opowiada” historie ulic i budynków. Różnorodne pocztówki i grafiki wykorzystane w książce pochodzą głównie z I połowy XX w.

„Dzierżoniów” - kolejny album ukazujący najpiękniejsze uroki, zabytki i zakątki miasta. Wydanie zawiera najnowsze zdjęcia ukazujące Dzierżoniów. Wysoka jakość fotografii pozwala na dokładne „zwiedzenie” wybranych miejsc.

„Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej 1980-1989 – przyczynek od dziejów” - fenomen „Solidarności” na przykładzie ziemi dzierżoniowskiej odzwierciedla procesy zachodzące w kraju. Liczne zdjęcia, wspomnienia oraz relacje ludzi, którzy brali udział w tworzeniu „Solidarności” na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego pozwalają na przyswojenie tematu walki o wolność.

„Był sobie wiersz...” - antologia poezji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Wybór wierszy to prawdziwie literacka projekcja młodzieńczych niepokojów i zwątpień, radości i nadziei. Układ poetów z zbiorze nie jest przypadkowy, wyznacza moment ich pobytu w liceum w latach 1998-2009 r.

„Jestem blisko” - zbiór wierszy i prozy związanej z Ziemią Dzierżoniowską. W twórczości Edwarda Berbecia - poety i prozaika z zamiłowania szczególnie ważne miejsce zajmuje wątek autobiograficzny: motyw obrzeży miasta, ludzie którzy pojawili się na jego drodze, dylematy sumienia i podziw dla miejsca, w którym żyje i tworzy.

„Dzieci Gór Sowich” - tomik wierszy Adama Lizakowskiego. W wierszach pojawiają się charakterystyczne i ulubione miejsca poety. Bohater liryczny przemierza w nich sowiogórskie szlaki poszukując swej młodości i zagubionego czasu.

„Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku” - jubileuszowa publikacja, wydana z okazji obchodów 35-lecia istnienia i działalności placówki. Książkę napisał Bartłomiej Perlak - urodzony w Dzierżoniowie historyk, który lata swojej młodości poświęcił sportowi. Publikacja to także zapis wielu innych wydarzeń towarzyszących tej instytucji.

„W cieniu wielkiej sowy monografia gór sowich” - owoc pracy dwudziestu badaczy i krajoznawców związanych z Górami Sowimi. Książka ukazuje środowisko naturalne i przeszłość Gór Sowich. Liczne fotografie i publikacje pojawiają się niekiedy po raz pierwszy, co pozwala na poznanie wszystkich tajników Gór Sowich i okolic.

„Wspomnienia Absolwentów RADIOBUDY” - pamiętnik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, czyli „Radiobudy”. Publikacje cechuje różnorodna treść wspomnień oraz sylwetki nauczycieli, rówieśników i samych autorów.

„Wielcy twórcy Gór Sowich” – odsłona dzieła i dorobku życia urodzonych techników, przemysłowców, architektów, działaczy społecznych, artystów i poetów, którzy zapisali się na kartach historii dziejów Dzierżoniowa i okolic. Podzielona na 3 działy: „Twórcy kultury”, „Technicy i pionierzy przemysły” oraz „Dziedzictwo” ukazuje także ważne dla naszego regionu momenty.

„Prawda ponad wszystko” - monografia życia i działalności dziewiętnastowiecznego pszczelarza – księdza Jana Dzierżona – patrona Dzierżoniowa.

„Kościół i parafia św. Jerzego w Dzierżoniowie” - to jubileuszowa publikacja wydana z okazji przypadającego 850-lecia parafii. Książka przedstawia zarys dziejów kościoła i parafii na tle historii miasta. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono chronologicznie burzliwe losy kościoła. Całość zdobiona jest bogato zdjęciami, ilustracjami, pocztówkami i mapkami.

„Dziennik wydarzeń punktu zbiorczego w Dzierżoniowie z lat 1946-1947” – najnowsza historia powiatu dzierżoniowskiego, poświęcona tematyce wysiedlania Niemców z Polski. Dziennik szczegółowo opisuje organizację i działalność punktu zbiorczego.

"Kronika Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej” – spisana w 80. rocznicę powstania i 20. rocznicę reaktywowania związku kronika opisuje działalność dzierżoniowskich sybiraków. W książce opublikowano m.in. wspomnienia sybiraków, relacje z najważniejszych dla sybiraków wydarzeń oraz wiersze o Syberii.

„Ziemia Dzierżoniowska w Dziejach Polski i Europy” – uzupełnione i rozszerzone wydanie materiałów pomocniczych do nauki historii regionalnej autorstwa Henryka Kwiatkowskiego. Publikacja Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa skierowana jest do nauczycieli i uczniów zainteresowanych poznaniem bogatej przeszłości Dzierżoniowa.

„Coś więcej niż Góry Sowie” – wydany 2009 roku przewodnik po ziemi Dzierżoniowskiej oprócz podstawowych informacji o regionie jest zachętą i dobrym „towarzyszem” wycieczek po powiecie. Kompendium praktycznych informacji dla aktywnych mieszkańców i turystów odwiedzających Dzierżoniów i chcących poznać najpiękniejsze miejsca w okolicy.

„Dzierżoniów” – historia – sztuka – kultura” – autorzy najnowszego przewodnika o mieście proponują poznawanie historii Dzierżoniowa poprzez jego budowle i pomniki. Atutem wydawnictwa są m.in. pomijane w innych przewodnikach zabytki architektury przemysłowej.

„Dzierżoniów wieki minione” – książka jest efektem zorganizowania w Dzierżoniowie konferencji historycznej o takim samym tytule. Ponad trzystustronnicowe wydawnictwo opisuje średniowieczne losy Dzierżoniowa aż do końca XX wieku.

"STUDNIA BEZ DNA” - to książka opisująca wspomnienia polskich przesiedleńców z Kresów w latach 1939 - 1946 r. Autorami są ludzie, którzy opisujący własną historię i poglądy.

Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej „RADIOBUDY” – zbiór wspomnień najstarszych absolwentów obecnego Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, znanego jako „Radiobuda”. Książka pozwoli nie tylko poznać dawne losy szkoły, ale także przenieść się w czasy dawnego Dzierżoniowa. Liczne fotografie dodatkowo zdobią i tak już barwne opowieści tych, którzy szkołę skończyli ponad pół wieku temu.

Opowieści o najstarszych dziejach miasta. Niektóre z nich są zaskakujące, wszystkie warte poznania. „Dzierżoniowskie Legendy i Opowieści” autorstwa Janiny Weretki-Piechowiak można już kupić w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Publikacja jest rezultatem przemyśleń i spostrzeżeń, które poczyniono w trakcie zbierania materiałów inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych. Część albumową wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z opisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na jeżyk polski. Znajdziemy tu również szczegółową historię cmentarza i wykaz wszystkich znajdujących się na nim grobów.

Książka autorstwa Marka Golińczaka o muzyce przełomu lat 80. i 90. w Dzierżoniowie. Tworzą ją wywiady z byłymi członkami działających w Dzierżoniowie i okolicy formacji i organizatorami koncertów.


Adres źródłowy: https://dzierzoniow.pl/page/publikacje-o-dzierzoniowie

Załączniki
 • [0] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/dz-i-jego-mieszkancy.jpg?itok=O3pky527
 • [1] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/smok-z-dzierzoniowa.jpg?itok=8pfOhVrG
 • [2] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/rocznik-2013.jpg?itok=NZsZeYEl
 • [3] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/dzierzoniow.jpg?itok=Pbk0i_ND
 • [4] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/wiek-miniony.jpg?itok=lUJTb56A
 • [5] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/architektura-xix-w.jpg?itok=cLjNAyZz
 • [6] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/nieodkryte-miasto.jpg?itok=nl51lPK-
 • [7] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/850-lat.jpg?itok=ww6lqX9a
 • [8] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/na-dawnej-pocztowce.jpg?itok=JD_H8QEZ
 • [9] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/w-obrazie-i-slowie.jpg?itok=iRAQJb-F
 • [10] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/kolejny-album.jpg?itok=FeMgEulb
 • [11] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/solidarnosc.jpg?itok=w2SGZ2JZ
 • [12] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/byl-sobie-wiersz.jpg?itok=gJOhAJaQ
 • [13] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/jestem-blisko.jpg?itok=1CV_SzIm
 • [14] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/dzieci.jpg?itok=V-AO4KtI
 • [15] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/osrodek-sportu.jpg?itok=88iBde7l
 • [16] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/w-cieniu.jpg?itok=qryBei-P
 • [17] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/radiobuda.jpg?itok=nYq-Ng_T
 • [18] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/wielcy-tworcy.jpg?itok=_FzmnQbX
 • [19] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/prawda-ponad-wszystko.jpg?itok=iCIJvZzE
 • [20] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/kosciol-sw-jerzego.jpg?itok=fsI7HvCD
 • [21] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/dziennik-wydarzen.jpg?itok=GvJMnuQp
 • [22] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/kronika-zs.jpg?itok=7eoMNRPT
 • [23] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/ziemia-dzierzoniowska-w-dziejach.jpg?itok=xduuRlcD
 • [24] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/przewodnik.jpg?itok=PSpyhGMd
 • [25] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/przewodnik-historia.jpg?itok=2gCZQQo-
 • [26] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/wieki-minione.jpg?itok=HU-Z5j9e
 • [27] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/studnia-bez-dna.jpg?itok=JBrmb4Ig
 • [28] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/trudne-poczatki.jpg?itok=7q1LFERr
 • [29] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/legendy.jpg?itok=qxeHSPmb
 • [30] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/cmentarz-zydowski.jpg?itok=yxf-ViF9
 • [31] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/aktualnosc_405x247/public/2020-09/punkrock.jpg?itok=qQPmzPi8