Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy Unii Europejskiej, Polski i Funduszy Europejskiech[0]

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

 

 


Adres źródłowy: https://dzierzoniow.pl/page/projekty-realizowane-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020

Załączniki
  • [0] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/Pliki%20w%20zak%C5%82adkach/lllogotypy.jpg