Skarbnik

Skarbnik

Marzenna Lasota-Darowska - ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), podyplomowe studia samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej (Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa i Administracji) i organizacji i zarządzana oświatą (Wyższa Szkoła Edukacji i Nauk Społecznych w Łodzi).

W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie pracuje od 1993 roku, pracę rozpoczęła na stanowisku Kierownika Wydziału Planowania i Kontroli, w którym zajmowała się planowaniem budżetu i kontrolą finansową jednostek organizacyjnych dzierżoniowskiego samorządu. Następnie objęła funkcję dyrektora Zakładu Obsługi Szkół, Przedszkoli i Żłobków, zmienionego później na Wydział Infrastruktury Społecznej, który oprócz oświaty obejmuje również pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, profilaktykę zdrowotną i politykę senioralną.

Koordynowała i zarządzała realizacją projektów edukacyjnych. Największym z nich, o ponad siedmiomilowym budżecie, był „Każdy może zostać Omnibusem”, przeprowadzony w latach 2009-2012. Jest współautorką m.in. Programu Rozwoju oświaty, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Rozwoju Społecznego, Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Jest także ekspertem w dziedzinie edukacji, w projektach edukacyjnych i zarządczych realizowanych przez Związek Miast Polskich oraz Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej dzierżoniowskiego urzędu.

powrót do listy


Adres źródłowy: https://dzierzoniow.pl/urzad/wladze-miasta/skarbnik

Załączniki
  • [0] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/styles/honorowy_obywatel/public/2020-09/dsc_9711_2.jpg?itok=AbTsPhOg