Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości – remont klatki schodowej

Wartość robót budowlanych: 81 848,40 zł brutto. Udział finansowy Starostwa Powiatowego jako współwłaściciela tego obiektu wynosi 35.000,- zł.
Wykonawca robót budowlanych: p. Henryka Urzędowskiego prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Usługowo- Handlowe z siedzibą w Dzierżoniowie.
Zakres robót obejmuje: - wymianę stolarki okiennej na parterze i I pietrze,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku,
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty malarskie,
- wymianę hydrantów.