Modernizacja ul. Rzeźniczej

„Przebudowa drogi gminnej nr 117102D (ul. Rzeźnicza w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi o numerach 382 i 383”.

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.332.556,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.”

Wartość robót budowlanych: 3.476.983,00 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2011 r.
Zakres rzeczowy robót obejmuje: - przebudowę drogi na długości 963,44m;
- przebudowę i budowę odcinków kanalizacji deszczowej;
- budowę nowego oświetlenia ulicznego;
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z wyprowadzaniem przyłącza 0,5m na teren działki prywatnej poza pas drogowy.
Wykonawca wyłoniony w przetargu: konsorcjum firm. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,58-100 Świdnica oraz P.P.U.H. „DROG – ZIEM” Zbigniew Wysoczański, ul. Strzegomska 15, 58-141 Stanowice.