NIE pełnosprawni między nami - Dzierżoniowskie Prezentacje

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
"Przekraczamy granice" 
                  

6.VII.2009 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „NIE pełnosprawni między nami - Dzierżoniowskie Prezentacje”.

Cel projektu: nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśród polskich i czeskich przedsiębiorców, jako przyszłych pracowników, promocja uzdolnień (plastyczno - artystycznych) osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu:  VII.2009 – X. 2010 rok

Całkowita wartość projektu: 10 017,68 Euro,

z tego

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 8 515,02 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (10%) 1 001,77 Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 5%) 500,89 Euro.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.07.2009 roku.

Realizacja projektu zakończyła się 31 października 2010 roku
Całkowite wydatki projektu wyniosły 33 164,12 PLN.
Obecnie oczekujemy na akceptację wydatków projektu, które zostały rozliczone w ramach złożonego wniosku o płatność.