Zgłoś się do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców

Grafika ze zdjeciem trzech osób siedzących przy stole, obok napis Nabór do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiebiorców
Grafika: UM Dzierżoniów

Prowadzisz firmę na terenie Dzierżoniowa? Chciałbyś zaangażować się w sprawy, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście? Zgłoś się do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców!

Rada jest organem doradczym, który działa na rzecz rozwoju lokalnego biznesu oraz wspierania przedsiębiorczości w naszym mieście. Głównym jej zadaniem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta i rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne oraz opracowanie działań dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Do rady mogą zgłaszać się także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Posiedzenia rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. Kadencja Rady trwa 5 lat i będzie pokrywać się z kadencją Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W celu przystąpienia do rady należy złożyć deklarację członkowską dla przedsiębiorcy lub deklarację członkowską dla organizacji i instytucji.

Aby przystąpić do rady, należy złożyć deklarację członkowską w terminie do 19 lipca 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Kandydat musi legitymować się poparciem minimum pięciu innych dzierżoniowskich przedsiębiorców.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Joanna Walczybok tel. 74 645 08 68, e-mail: jwalczybokatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

Zapraszamy do współpracy!