Modernizacja ul. Ząbkowickiej

Prosta, pusta droga wjazdowa do miasta, na pierwszym planie przejście dla pieszych

Inwestycja trwała dłużej niż zakładano. Po rozpoczęciu prac i zdjęciu starej warstwy jezdni badania wykazały, że w kilku miejscach pod drogą są puste przestrzenie.

To efekt działania wody podmywającej warstwę konstrukcyjna drogi. Ich usunięcie wymagało znalezienia rozwiązań technicznych, dodatkowych prac projektowych i uzgodnień z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. 

Ulica Ząbkowicka jest drogą wojewódzką. Przy jej modernizacji miasto było inwestorem zastępczym. Koszt odnowienia drogi zamknął się kwotą 2 mln 193 tys. zł. Po połowie został pokryty z budżetu Dzierżoniowa i budżetu samorządu naszego województwa.