Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta w GE Aviation

Kilkanaście osób siedzących przy długim drewnianym stole, jedna z nich stoi i opowiada cos grupie
Fot: UM Dzierżoniów

To było ostatnie w tym roku posiedzenie komisji powiązane ze spotkaniem z dzierżoniowskimi przedsiębiorcami i firmami działającymi w Dzierżoniowie, a zajmującymi się produkcją na skalę globalną.

Podczas takiego posiedzenia komisja wykonuje swoją pracę, ale dzięki uprzejmości przedsiębiorców mamy większą wiedzę i szersze spojrzenie na potrzeby, zachodzące zmiany i oczekiwania ludzi tworzących lokalną gospodarkę. Goszcząc w GE Aviation dużo rozmawialiśmy o szczególnym podejściu firmy do pracowników, kulturze organizacyjnej i o tym co mocno wyróżnia GE Aviation, czyli społeczne zaangażowanie biznesu, za co przedstawicielom firmy bardzo dziękuję - mówi przewodniczący komisji Maciej Kiesewetter

GE Aviation jest amerykańską grupą z branży lotniczej działającą na całym świecie, a zakład produkcyjny w Dzierżoniowie stanowi ważną część tej grupy. To światowy lider komponentów w projektowaniu i produkcji silników, komponentów samolotów komercyjnych i wojskowych, a także zintegrowanych systemów cyfrowych, elektrycznych i mechanicznych samolotów. Od września dyrektorem zakładu jest Pan Jacek Przygoda, który wcześniej pełnił podobną funkcję w innej spółce GE Aviation.

Kładziemy duży nacisk na pracę zespołową i wzajemny szacunek. Zależy nam na tym, żeby wszyscy mieli świadomość celów, do jakich dążymy. Mamy poczucie, że nasz zespół tworzą ludzie z pasją i pozytywną energią, co buduje miłą atmosferę pracy. Widzimy wysoki i stabilny wzrost zamówień od naszych klientów na ten rok i na kolejne lata, dlatego też powiększamy nasz zespół. Projekty, nad którymi pracujemy są innowacyjne i z pewnością nie pozwalają nam się nudzić w pracy –mówi Dorota Mohyluk, dyrektor ds. personalnych w firmie GE Aviation Dzierżoniów.

Posiedzenie komisji w GE Aviation odbyło się 19 września. Komisja po spotkaniu z przedstawicielem zarządu i poznaniu specyfiki firmy omawiała projekty uchwał przygotowane na poniedziałkową sesję.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta

 • Przewodniczący - Maciej Kiesewetter
 • Adam Bagiński
 • Irena Bukalska
 • Radosław Drabczyk
 • Grażyna Juraszek
 • Roman Kowalczyk
 • Jarosław Perlak
 • Jarosław Rudnicki

Zakres działalności:

 • opiniowanie planów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;
 • współpraca w tworzeniu strategii promocji miasta;
 • gminne drogi, mosty, ulice, place i organizacja ruchu drogowego;
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, odprowadzanie wód opadowych oraz usuwanie oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • lokalny transport zbiorowego;
 • gospodarka wodna;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • zieleń komunalna i zadrzewienia;
 • cmentarze komunalne;
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • ładu przestrzenny, gospodarka nieruchomościami;
 • gminne budownictwo mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe, targowiska i hale targowe;
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.