Zapraszamy na obrady Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Sala obrad rady miejskiej, na pierwszym planie monitor wyświetlający herb miasta
Fot: UM Dzierżoniów

Zapraszam do wzięcia udziału w 57. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która rozpocznie się 25 września 2023 r., o godz. 12.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta. Sesja jest otwarta, mieszkańców którzy chcą zabrać głos podczas obrad prosimy o zgłoszenie takiej woli u prowadzącego obrady.

Transmisja z obrad i nagrania archiwalne

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (28 sierpnia 2023 r.).
 4. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadania mu Statutu - projekt nr 517.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od Ronda Solidarności do Ronda Kresów II Rzeczpospolitej (odcinek ulicy Świdnickiej i odcinek ulicy Piastowskiej) do kategorii dróg gminnych - projekt nr 518.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2025 - projekt nr 519.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nowowiejskiej 50A w Dzierżoniowie – projekt nr 520.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok - projekt nr 521.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023 – 2033  - projekt nr  522.
 10. Przedstawienie protokołu kontroli Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie wydatkowania środków dotacji dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Darakiewicz