DIORA - kolebka polskiej elektroniki

Zabytkowe radioodbioniki ustawione na półkach
Fot: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Wystawa stała poświęcona Zakładom Radiowym Diora w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa zostanie zmodernizowana. Placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 171 399,80 zł na realizację zadania pn. „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”.

Budżet państwa dotuje je w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultur.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Całkowita wartość projektu to 216 697,74 zł.
Zadanie będzie polegało na modernizacji wystawy stałej poświęconej Zakładom Radiowym Diora. Celem projektu „DIORA – kolebka polskiej elektroniki” jest zaprezentowanie dorobku Zakładów Radiowych, które przez 50 lat były dumą mieszkańców regionu dzierżoniowskiego. Jest to działanie, które koncentruje się na historii dzierżoniowskich Zakładów Radiowych Diora oraz ich wpływie na historię komunikacji radiowej, technikę i wzornictwo przemysłowe. Na wystawie prześledzimy historię Diory, jednak nie będzie to wystawa wyłącznie historyczna. Ważnym aspektem narracji będzie wątek wzorniczy – zaprezentowanie dobrze zaprojektowanych, pięknych, a dziś już unikatowych radioodbiorników Diory. Pokazane zostaną kulisy pracy w zakładzie zajmującym się produkcją urządzeń radiowych. Ważnym elementem wystawy będą wywiady z byłymi pracownikami Zakładów Radiowych Diora, którzy opowiedzieli o pracy w przedsiębiorstwie z własnej perspektywy. Dla osób, które pamiętają radioodbiorniki Diory stojące w ich domach tego typu, wystawa będzie sentymentalną podróżą w przeszłość. Dla młodzieży z kolei lekcją historii, dzięki której zrozumieją, jaki postęp dokonał się przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie tylko w radiofonii, ale w elektronice w ogóle.

Zadanie będzie realizowane do 17 grudnia 2023 r. Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowane jest na 6 listopada 2023 r.