Dzierżoniów czeka na pieniądze na dodatki węglowe

węgiel
FOT.FREEPIK

Na konto miasta wciąż nie trafiły środki na wypłatę dodatku węglowego. Gmina tylko pośredniczy w wypłacie pieniędzy.  Dzierżoniowski OPS ma wstępnie przygotowanych do wydania informacji około 1000 wniosków i  gotowych do wypłat, ale nie ma czego wypłacać. Resort klimatu i wojewoda zapewniają, że pieniądze są w drodze.

Przypomnijmy, że wnioski o dodatki węglowe uprawnione gospodarstwa domowe mogą składać od 17 sierpnia tego roku. Świadczenie miało pierwotnie zostać wypłacone w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (przepisy przedłużające czas na wypłatę do 60 dni wchodzą w życie dzisiaj – 20.09.2022). Jednak samorząd nie otrzymał do tej pory na ten cel ani złotówki od państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przyjął już ponad tysiąc wniosków o dodatek węglowy. Miasto przesłało do wojewody dolnośląskiego stosowny wniosek o 4 mln 290 tys. zł na wypłatę tego świadczenia. Środki nie wpłynęły na rachunek miasta. Nie ma więc możliwości przekazania wypłat mieszkańcom. Miasto nie może przekazywać środków, których na ten cel nie ma. Dokonanie takich wypłat byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Dlatego Dzierżoniów, podobnie jak inne miasta w Polsce, musi czekać, aż pieniądze wpłyną na konto gminy.

Same urzędy wojewódzkie też czekają na środki. Podobnie biuro wojewody dolnośląskiego. "Wojewoda Dolnośląski w dniu 5 września 2022 r. przekazał do Ministra Klimatu i Środowiska zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatku węglowego. Łącznie gminy z Dolnego Śląska zgłosiły do DUW we Wrocławiu zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatku węglowego na kwotę 1 633 mln zł. Jeśli tylko pieniądze trafią na konto Urzędu, zostaną niezwłocznie przekazane do samorządów" - podkreślają służby prasowe wojewody.