Jak być lepszym rodzicem? Można się nauczyć

rysunek rodziny, a obok informacje zawarte w tekście
FOT. OPS

W Dzierżoniowie rusza „Akademia rodzica”. Będzie się mógł do niej zapisać każdy rodzic, który chce poszerzyć swoje kompetencje, pogłębić relacje z dzieckiem. Kurs dla rodziców rusza w październiku, poprowadzą go specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Rodzice, którzy chcąc poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie będą mogli dołączyć w październiku do „Akademii Rodzica”. Czas trwania „kursu” to 10 spotkań po 2 godziny dla każdej grupy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 6 października.
Każdy uczestnik „Akademii Rodzica” jest zobowiązany do podpisania kontraktu w którym zawarte są zasady uczestnictwa w warsztatach. Kursanci otrzymają też karty uczestnictwa, potwierdzające udział w poszczególnych zajęciach. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trzeba będzie uczestniczyć w nie mniej niż 80% zajęć.

Zajęcia przygotowane z myślą o rodzicach mają wspierać ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Obejmują również naukę lepszego porozumiewania się, pogłębienie refleksji nad własną postawą wychowawczą, budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Kurs ma także uświadomić rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od nich – oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie.
Organizatorzy „Akademii Rodzica”, chcą by kursanci nabyli konkretne umiejętności wychowawcze, jak kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw, nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, czy modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy oraz umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania.

Osobami prowadzącymi będą specjalistki pracy socjalnej - Anna Myślicka i Kornelia Wiszniewska. I z nimi należy kontaktować się w kwestii zapisów do akademii – tel. 883-996-612, 883-996-609 lub 74-660-46-26.