Zachęcamy do korzystania z elektronicznej obsługi klienta

Rynek z lotu ptaka

Urząd Miasta w Dzierżoniowie nie przestaje pracować, przypominamy jednak zasady obsługi klientów w ramach działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi oraz elektronicznych płatności.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:

  • w Biurze Obsługi Klienta,
  • w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet przy wykorzystaniu systemu kolejkowego IsQueue lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
  • w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet przy wykorzystaniu systemu kolejkowego IsQueue lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
  • w Kasie Urzędu Miasta (płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Przyjęcia mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza w ramach skarg i wniosków zostają czasowo wstrzymane. Wnioski bądź interwencje mieszkańcy mogą złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy burmistrzatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu.

Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób.

Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności.

Płatności (opłaty i podatki lokalne, np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbowa i inne opłaty) najlepiej dokonywać elektronicznie na numer konta bankowego 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 .

W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).

W miejscach obsługi nie może przebywać więcej osób niż liczba czynnych stanowisk do obsługi klientów.

Przypominamy, że z pracownikami Urzędu Miasta w Dzierżoniowie można skontaktować się:

    • telefonicznie – Biuro Obsługi Urzędu +48746450800  lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami/biurami - spis telefonów do pracowników Urzędu Miasta
    • poprzez e-mail: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
    • poprzez epuap: /axtu16y71b/skrytka.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi - przejdź do e-urzędu

Godziny obsługi klientów:
Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 – 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Kasa
poniedziałek-czwartek  7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 14:00