Zasady obsługi klientów urzędu miasta w Dzierżoniowie

Puste biuro obsługi klienta dzierżoniowskiego urzędu
Fot: UM Dzierżoniów

W ramach minimalizowania ryzyka epidemiologicznego w dzierżoniowskim urzędzie wprowadzono m.in. obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów oraz, podobnie jak przy trzeciej fali konieczność telefonicznej lub internetowej rezerwacji.  

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:

 • w Biurze Obsługi Klienta,
 • w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet  lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
 • w Kasie Urzędu Miasta (płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Informacje podstawowe | Urząd Miasta w Dzierżoniowie (dzierzoniow.pl)

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują mieszkańców w ramach skarg i wniosków po uprzedniej rejestracji telefonicznej prowadzonej przez Biuro Obsługi Burmistrza.

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu. Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób. Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności. W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących). W miejscach obsługi nie może przebywać więcej osób niż liczba czynnych stanowisk do obsługi klientów.

Przydatne numery telefonów:
Biuro Obsługi Klienta:

 • informacja - tel. 74 645 08 00, 74 645 08 14;
 • stanowisko ds. finansowych - tel. 74 645 08 58, 74 645 08 60;
 • stanowisko ds. działalności gospodarczej - tel. 74 645 08 48;
 • Biuro Obsługi Burmistrza - tel. 74 645 08 99, 74 645 08 15;
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych -  tel. 74 645 08 27, 74 645 08 28, 74 645 08 03;
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 74 645 08 45, 74 645 08 46, 74 645 08 47;
 • Zarządzanie drogami, strefa płatnego parkowania - tel. 74 645 08 39;
 • Karta Dużej Rodziny - tel. 74 645 08 90.