Aktywność mieszkańców - zapisy do Klubu Mamuśki

Mama i roczne dzieckio patrzący na siebie

W lipcu ruszy nabór do Klubu Mamuśki prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. To miejsce, w którym mamy będą mogły spotykać się, wymieniać poradami, informacjami, a także wspierać w macierzyństwie i kobiecości.

Program jest skierowany do mam dzieci młodszych i starszych oraz kobiet, które za chwilę zostaną mamami. Tu będzie można nawiązać znajomości i przyjaźnie, a czas upłynie na zajęciach dla ducha i ciała. W tym czasie dzieci zostaną pod czujnym okiem opiekunek dając wytchnienie mamom. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu w zależności od zapotrzebowania.

Na spotkaniach mam zapraszani eksperci będą poruszali kwestie zdrowia i urody, wychowania, żywienia dzieci, organizacji czasu i realizacji swoich marzeń, także tych zawodowe.

Spotkania będą nieodpłatne. Zainteresowane panie mogą się zgłaszać do siedziby TPD przy ul. Nowowiejskiej 73, tel. 664 971 267.

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie miejsc w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego”.