Uchwała antysmogowa - co warto wiedzieć

Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa warunków życia poprzez wyeliminowanie przestarzałych instalacji grzewczych.

Treść uchwały antysmogowej

Obecnie zakazane jest jest stosowanie:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystywaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm;
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
  • montaż innych pieców węglowych i kotłów, niż te odpowiadające piątej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 2024 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających trzeciej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu. Od 2028 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie piątej (do tego czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie trzeciej i czwartej pod względem granicznych wartości emisji pyłu).

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie węgla i drewna. Do przestrzegania jej zapisów zobowiązani są wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Osoby naruszające przepisy uchwały mogą być ukarane mandatem do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Pamiętajmy, że można skorzystać za dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania. Możliwe jest to m.in. w ramach programów