Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy Unii Europejskiej, Polski i Funduszy Europejskiech

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).