Budowa Centrum Seniora

Budowa Centrum Seniora

Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 rozpoczęła się w 2018 roku. W tym miejscu znajduje się siedziba Dziennego Domu Senior Plus i dzierżoniowskich organizacji pozarządowych.

Tak duża inwestycja możliwa była dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7 mln 109 tys. złotych.

Inwestycja polegała na przystosowaniu i wyposażeniu sal treningowych, terapeutycznych i świetlic oraz dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowie budynku głównego wraz z rozbudową klatki schodowej i montażem windy. Przebudowano też budynek garażowo-magazynowy.

Seniorzy zyskali też ogrodzony, zagospodarowany w zieleń i drobną architekturę teren, urządzenia relaksacyjne a także nowe wyposażenie wspomagające proces terapeutyczny. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększeniu jakość i dostępu do usług społecznych na terenie Dzierżoniowa.
Koszt robót budowlanych - 2018 - 3mln 269 tys. zł, 2019 - 4 mln 711 tys. zł.