Spółka Energia Komunalna

To ambitny, ale możliwy do zrealizowania projekt, dzięki któremu instytucje prowadzone przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej będą w znacznym stopniu korzystały z energii słonecznej.

Przedstawiciele Dzierżoniowa, gminy Dzierżoniów, Bielawy, Pieszyc, Piławy Górnej, Łagiewnik i Dzierżoniowskiego Klastra Energii podpisali porozumienie o wspólnej realizacji projektu, umożliwiającego wyposażanie szkół i samorządowych instytucji w instalacje fotowoltaiczne.

- Pierwszym krokiem do realizacji tego celu będzie pozyskanie 7 milionów. To zadanie utworzonej niedawno spółki Energia Komunalna. Jestem optymistą, że to się uda, bo przecież od czasu kiedy jako samorządowcy zaczęliśmy mocniej współpracować i powołaliśmy Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska trafiło do nas 41 dodatkowych milionów, za które prowadzone są i liczne inwestycje i tak zwane działania miękkie, z których korzystają mieszkańcy – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Oprócz realizacji samego projektu Bielawa, Pieszyce i gmina Dzierżoniów wyraziły także chęć przystąpienia do spółki Energia Komunalna, która w energetyce będzie pełnić podobną rolę jak WIK (spółka gminna zajmująca się gospodarką wodno-ściekową).  

Energia Komunalna Sp. z o.o. działa w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana aktywność na polu energetyki, w szczególności w kierunku propagowania i realizowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery.

W realizacji swoich zadań Spółka współpracuje z samorządami lokalnymi: jedynym udziałowcem - Gminą Miejską Dzierżoniów oraz innymi partnerami - potencjalnymi udziałowcami na obszarze działania Dzierżoniowskiego Klastra Energii w tym także z Wodociągami i Kanalizacją Sp z o.o.

Strona internetowa spółki Energia Komunalna

Wójtowie i burmistrzowie ziemi dzierżoniowskiej na wspólnym zdjęciu