Diora-Tesla - polsko-czeska historia elektrotechniki

          Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem
                                                                      Euroregionu Glacensis

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "DIORA-TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Wartość projektu:                    35 289,10 Euro (151 218,00 zł)    
Wartość dofinansowania:     31 760,19 Euro (136 095,00 zł)
w tym:
EFRR:                                             29 995,73 Euro (128 535,00 zł)                        
Budżet państwa:                             1 764,46 Euro (7 560,00 zł)


Cel projektu:

  • rozpowszechnienie historii związanej z produkcją radioodbiorników w Dzierżoniowie i Lanškroun.


Efekty projektu:   

  • wzrost ruchu turystycznego i poprawa współpracy pomiędzy społecznościami z Dzierżoniowa i Lanškroun oraz rozbudzenie zainteresowania mieszkańców historią miasta partnerskiego poprzez utworzenie tras turystycznych, związanych z historią elektrotechniki - "DIORA" w Dzierżoniowie i "TESLA" w Lanškroun oraz mapy turystycznej.


Zakres projektu:
Ideą partnerskiego projektu jest rozpropagowanie historii związanej z produkcją radioodbiorników w Dzierżoniowie i Lanškroun. Historia ta ma bowiem swoje korzenie w dzierżoniowskich Zakładach Radiowych „Diora” i czeskich „Tesla”. Na terenie obu miast powstaną swoiste trasy turystyczne, na szlaku których będą umieszczone modele radioodbiorników i części elektronicznych.  W Dzierżoniowie zaplanowano, iż będzie to 10 mosiężnych odlewów różnych modeli radioodbiorników produkowanych kiedyś przez „Diorę”. W ramach projektu powstanie również mapa turystyczna, na której zostaną naniesione lokalizacje radioodbiorników. Jedna mapa będzie pokazywała szlak w Dzierżoniowie, druga w Lanškroun. Partnerami projektu pn. "DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki” są Gmina Miejska Dzierżoniów i Město Lanškroun. Realizację projektu zaplanowano od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 roku.  

www.euroregion-glacensis.ng.pl