Dzierżoniowski Budżet Obywatelski

Obraz informujący o terminie składania wniosków - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski 2020

Budżet obywatelski to możliwość bezpośredniego decydowania o tym, co powstaje w naszym otoczeniu. To także źródło wiedzy o potrzebach mieszkańców i ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. W Dzierżoniowie budżet obywatelski realizowany był w latach 2016-2019. W każdym roku z budżetu miasta przeznaczano na ten cel milion złotych.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA 2019

Cztery zadnia, na które najliczniej głosowali mieszkańcy, zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Dzierżoniowa. Jedno z nich decyzją burmistrza będzie wykonane w szerszym zakresie, niż ten opisany we wniosku.

W tegorocznym budżecie partycypacyjnym głosowało 3.112 mieszkańców (o 574 osoby więcej niż w 2018 r.). Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać jeden, dwa lub trzy swoje głosy. Suma oddanych głosów to 6.039. Najwięcej (918 głosów) oddano na „Aranżację zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku”.

Ze względu na tak duże oczekiwanie mieszkańców i prace nad zmianami w rynku, które już trwają, zdecydowałem, że to zadanie obejmie nie tylko fragment, ale cały dzierżoniowski rynek i nie będzie dotyczyło wyłącznie aranżacji zieleni. Zmieni się też funkcjonalność i estetyka centrum miasta. Dotyczy to i aranżacji zieleni, i nowej małej architektury. W przyszłym roku w rynku pojawią się m.in. nowe ławki, stojaki na rowery, w tym jeden duży i objęty monitoringiem oraz parking rowerowy – zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Trzy pozostałe zadania, które w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku, to:

 • Park zabaw dla psów (823 głosy) - czyli ogrodzona przestrzeń z wydzieloną strefą wybiegu, rekreacyjną i treningową z torem przeszkód, w której można będzie puścić psa luzem. Projektowane miejsce to część parku przy „skałkach”, pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5, a ciepłownią.
 • Wesoły skwer (789 głosów) - plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni plenerowej przy ul. Wesołej.
 • Nasadzenie 2020 drzew (759 głosów) – projekt dotyczy zakupu i nasadzenia ukształtowanych lub częściowo ukształtowanych sadzonek drzew na zielonych terenach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa zakładów przemysłowych, ciągów pieszych, rowerowych i miejskich parkingów.

Szczegółowe wyniki głosowania w DBO 2019:

 1. Park zabaw dla psów (823 głosy)
 2. Zatrzymajmy wodę w mieście – ogrody deszczowe w Dzierżoniowie (549 głosów)
 3. Hip-Hop Festiwal (202 głosy)
 4. 2020 drzew w Dzierżoniowie w 2020 roku (759 głosów)
 5. Książkomat – urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek (418 głosów)
 6. Sieć miejsc rekreacyjnych do gry w bule (183 głosy)
 7. Ławki solarne – dobra energia (368 głosów)
 8. Wesoły Skwer (789 głosów)
 9. Filmowe poranki w kinie „Zbyszek” (228 głosów)
 10. Wielka Pompa (380 głosów)
 11. Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego Rynku (918 głosów)
 12. Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej (422 głosy)

WYNIKI GŁOSOWANIA 2018

Bezpieczeństwo, miejsce do rekreacji, aranżacje terenów zielonych i upamiętnianie najwybitniejszych sportowców Dzierżoniowa wybrali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Swój głos oddała co dziesiąta uprawniona do tego osoba. Dzierżoniowski Budżet Obywatelski to milion zł. - Dziękuję wszystkim, którzy czynnie brali udział w głosowaniu, gratuluję pomysłodawcom trzech zwycięskich projektów i wszystkim mieszkańcom, zaangażowanym w Dzierżoniowski Budżet Obywatelski - mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Największe uznanie mieszkańców (469 głosów / 18,5%) zyskał pomysł modernizacji parku im. Janusza Kusocińskiego i stworzenie na terenie pomiędzy ul. Piastowską, Złotą i Świdnicką Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców. Autorem tego pomysłu jest Dorota Pieszczuch.

Mieszkańcy zdecydowali także o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, głównie najmłodszych w drodze do szkół (371 głosów / 14,6%). Dzięki temu powstaną nowoczesne, specjalnie podświetlane i dobrze widoczne w każdych warunkach atmosferycznych przejścia. Taki wniosek przy współpracy z dzierżoniowską policją złożył Jarosław Rudnicki.

Pomysłodawcami trzeciego zwycięskiego projektu (302 głosy / 11,9%) są Monika Darakiewicz i Marcin Rak. Dzięki głosom mieszkańców na terenie zielonym w sąsiedztwie stworzonego w ramach DBO Skweru Seniora i Juniora powstaną miejsca piknikowe.

Więcej informacji o zwycięskich projektach poniżej, w pełnych wynikach głosowania.

W głosowaniu udział wzięło 2538 osób (frekwencja 9,14%) z czego 289 głosów było nieważnych.

Pełne wyniki głosowania Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

 1. Projekt nr 15 – Modernizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców - 469 głosów (18,5%)(stworzenie ścieżek, uporządkowanie i przywrócenie przestrzeni przylegającej do parku od strony ul. Świdnickiej, montaż nowych urządzeń małej architektury – ławki, kosze i stojaki na rowerowy oraz stworzenie ścieżki edukacyjnej pokazującej najważniejsze osiągnięcia w dzierżoniowskim sporcie)
 2. Projekt nr 8 – Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły – 371 głosów (14,6%)(montaż na terenie Dzierżoniowa aktywnych przejść dla pieszych, oznakowanych poprzez oświetlenie LED na jezdni, z dodatkową sygnalizacją, uruchamianą w chwili przechodzenia przez jezdnię)
 3. Projekt nr 17 – Miejsce piknikowe – 302 głosów (11,9%)(stworzenie wzdłuż ul. Kopernika miejsca do piknikowania z wiatami piknikowymi i grillami oraz z placem zabaw – piaskownicą dla najmłodszych, kurtynami wodnymi i torem do gry w kapsle.)
 4. Projekt nr 6 – Kompleks boisk do gry w piłkę plażową (nożną, ręczną i siatkową) – 161 głosów (6,3)
 5. Projekt nr 1 – Skwer „Zielona Integracja” – 116 głosów (4,6%)
 6. Projekt nr 2 – Rewitalizacja terenu między os. Błękitnym a skałkami – 111 głosów (4,4%)
 7. Projekt nr 18 – Budowa toru asfaltowego dla aut zdalnie sterowanych – 108 głosów (4,2%)
 8. Projekt nr 3 – Stworzenie estetycznych, spójnych i zabudowanych gniazd odbioru odpadów komunalnych i segregowanych – 88 głosów (3,5%)
 9. Projekt nr 7 – Psi kosz– 83 głosy (3,3%)
 10. Projekt nr 16 – Plac zabaw na os. Młodych - 83 głosy (3,3%)
 11. Projekt nr 12 – Modernizacja os. A. Struga – 72 głosy (2,8%)
 12. Projekt nr 5 – Rewitalizacja Parku im. Józefa Buczyłki – 68 głosów (2,7%)
 13. Projekt nr 11 – Przebudowa i modernizacja parkingu – 67 głosów (2,6%)
 14. Projekt nr 14 – Modernizacja placu zabaw – 48 głosów (1,9%)
 15. Projekt nr 4 – Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego między trzema budynkami – 44 głosy (1,7%)
 16. Projekt nr 10 – Sieć czujników monitorujących zanieczyszczenie powietrza – 36 głosów (1,4%)
 17. Projekt nr 13 – Pokaż siebie – scena koncertowa – 16 głosów (0,6%)
 18. Projekt nr 9 – Konkretna pomoc – 6 głosów (0,2%)

WYNIKI GŁOSOWANIA 2017

Głosowanie trwało od 22 maja do 2 czerwca 2017 roku. Do wyboru było 18 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Zagłosowało aż 4313 osób (15,5%).

Do realizacji w 2018 roku wejdą trzy projekty, które uzyskały największą ilość głosów:

 1. Projekt nr 11 - utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera - 720 głosów.
 2. Projekt nr 2 - budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – 520 głosów.
 3. Projekt nr 10 - modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego – 445 głosów.

Projekty, które nie zostaną zrealizowane wraz z liczbą uzyskanych głosów:

 1. Projekt nr 12 - wykonanie miejsc parkingowych i przebudowa chodnika na os. Jasnym przy budynku nr 1, wzdłuż budynku na os. Jasnym 15 - od strony osiedla oraz dokończenie remontu chodnika pomiędzy budynkami 2, 4, 16, na odcinku od osiedla w stronę budynku nr 1 – 299 głosów.
 2. Projekt nr 14 - aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku – 297 głosów.
 3. Projekt nr 9 - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 282 głosów.
 4. Projekt nr 7 - park dla piesków „4 łapy” na os. Tęczowym – 279 głosów.
 5. Projekt nr 1 - budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Młodych – 262 głosy.
 6. Projekt nr 16 - Ławka Cybulskiego – pomnik-rzeźba, lokalizacja naprzeciw I Liceum Ogólnokształcącego lub przy kinie „Zbyszek” - 254 głosy.
 7. Projekt nr 6 - budowa asfaltowego toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych elektrycznych i spalinowych z lokalizacją za Ośrodkiem sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1 – 205 głosów.
 8. Projekt nr 18 - stacjonarne boisko rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych – 184 głosy.
 9. Projekt nr 17 - 20 lat turnieju B-Ball Jam – historia dzierżoniowskiej koszykówki ulicznej, organizacja uroczystości w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury lub w kinie „Zbyszek” - 168głosów.
 10. Projekt nr 15 - zasadzenie 2018 drzew w Dzierżoniowie w 2018 roku – 126 głosów.
 11. Projekt nr 4 - remont i modernizacja terenu: 1. os. Słoneczne - dokończenie budowy chodników; 2. ul. Słowiańska - remont chodników – 75 głosów.
 12. Projekt nr 13 - remont chodnika przy budynkach mieszkalnych, os. Błękitne 12 – 83 głosy.
 13. Projekt nr 8 - oświetlenie głównych alei Cmentarza Komunalnego – 68 głosów.
 14. Projekt nr 3 - modernizacja boiska do koszykówki i zbudowanie zestawu drążków, poręczy do street workoutu przy ul. Gen. Władysława Andersa – 17 głosów.
 15. Projekt nr 5 - remont chodnika i schodków przy ul. Grota-Roweckiego 18/20/22/24 – 6 głosów.

Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną wprowadzone do budżetu miasta w terminie do 30 września, ich realizacji możemy się spodziewać w 2018 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA 2016

Aż milion zł będą mieli co roku do wydania mieszkańcy Dzierżoniowa na to, co ich zdaniem należy zrobić w mieście. 100 tys. zł należeć będzie wyłącznie do młodzieży. Miej w tym udział! Twórz budżet obywatelski od podstaw.

20% frekwencja jest jedną z najwyższych jaką osiągnięto w historii polskich budżetów obywatelskich. Gratulacje za ten wynik należą się wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Poniżej znajdą Państwo wyniki głosowania. Wzięło w nim udział 5528 mieszkańców. W przyszłym roku miasto zrealizuje pięć pierwszych zadań z listy rankingowej. Szczegółowy zakres prac przygotowany zostanie wspólnie z autorami zwycięskich wniosków.

Wyniki głosowania pierwszego Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

 1. Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek – budowa boiska wielofunkcyjnego, mini bieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw (660 głosów).
 2. Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika, od granicy dawnego dworca PKS, do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego (522 głosy).
 3. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 na terenie OSiR-u Dzierżoniów – położenie nowej nawierzchni kortów, montaż studzienek i kanałów odpływowych wraz z drenażem (508 głosów).
 4. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką (292 głosy).
 5. Wykonanie parkingu i przebudowa chodnika naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 oraz przy ul. Sikorskiego (240 głosów).
 6. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 – naprawa ścian i wentylacji, wymiana parkietu, remont sanitariatów, remont szatni (215 głosów).
 7. Przystosowanie pomieszczeń magazynowo-garażowych w Przedszkolu nr 2 (przy ulicy Mierniczej 2) na salę zajęć dla dzieci, szatnię i toaletę, doprowadzenie wody, kanalizacji i ogrzewania (206 głosów).
 8. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Wesołej (206 głosów).
 9. Modernizacja placu zabaw na os. Makowym, przy ul. Wieniawskiego – usunięcie starych elementów placu zabaw, przygotowanie terenu, zakup i montaż nowych urządzeń do zabaw dla dzieci (171 głosów).
 10. Park linowy w parku przy ul. Sikorskiego – tor na wysokości 5-7 m z 18 przeszkodami oraz tor na niższej wysokości (1m) dla małych dzieci (170 głosów).
 11. Stworzenie alei rekreacyjno-sportowej ruchu pieszego na łączniku Dzierżoniów i Uciechów - budowa placu zabaw i siłowni plenerowych, budowa miejsc odpoczynku oraz miejsc parkingowych przed trasą (160 głosów).
 12. Budowa rekreacyjno-wędkarskiego zbiornika wodnego za terenem ogrodów działkowych „JAR” - Wykonanie wykopu niecki przyszłego zbiornika, budowa mnicha piętrzącego wodę, wycinka niektórych drzew i krzewów (149 głosów).
 13. Modernizacja placu zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego nr 1, przy ulicy Batalionów Chłopskich (131 głosów).
 14. Budowa siłowni plenerowej na os. Tęczowym (przy przedszkolu nr 7) – wykonanie utwardzenia placu pod przyszły montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ewentualny montaż monitoringu (131 głosów).
 15. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na os. Młodych, stworzenie „Miejsca Spotkań” dla dzieci oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych (119 głosów).
 16. Budowa toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych – odpowiednia lokalizacja wskazana przez UM – Wylanie asfaltu, budowa szykan wraz ze stanowiskami mechanicznymi dla aut zdalnie sterowanych: elektrycznych i spalinowych (117 głosów).
 17. Modernizacja boiska przy ul. Miodowej - budowa placu zabaw i siłowni plenerowej, montaż urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń wraz z zamontowaniem monitoringu i ogrodzeniem terenu (114 głosów).
 18. Wykonanie miejsc parkingowych na os. Jasnym przy bloku nr 1 oraz dokończenie chodnika między blokami 2, 3 i 4 (100 głosów).
 19. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Złotej – zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz utwardzenie terenu kostką betonową z osadzeniem krawężników (89 głosów).
 20. Rajski Ogród - budowa fontanny, alejek spacerowych, oświetlenia, ławek i stolików z zadaszeniem w parku pomiędzy os. Jasnym, Błękitnym i Różanym, od strony ul. Piastowskiej (dawny Małpi Gaj) (77głosów).
 21. Modernizacja toru BMX przy ulicy Sikorskiego – poprawa nawierzchni, montaż bramki startowej, doprowadzenie energii, zamontowanie kompresora z zabudową, zakup i montaż trybun (76 głosów).
 22. Modernizacja placu zabaw Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zakup i montaż urządzeń (73 głosy).
 23. Przebudowa – modernizacja drogi osiedlowej od budynku na os. Tęczowym 8 do ulicy Akacjowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na całej powierzchni wskazanego zadania (71 głosów).
 24. Budowa boiska typu ORLIK z trybunami, bieżni (60 m) i skoczni w dal na terenie Zespołu Gimnazjów nr 3 przy ul. Sikorskiego (67 głosów).
 25. Budowa skweru zieleni z elementami placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych - tył podwórka ul. Wrocławska 37, 33, 35, 39, Strzelnicza i Ogrodowa (66 głosów).
 26. Modernizacja boiska asfaltowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 – wymiana nawierzchni, montaż nowych trybun, bramek i piłkochwytów (63 głosy).
 27. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Brzegowej – przygotowanie terenu pod budowę, montaż urządzeń do ćwiczeń, zamontowanie ogrodzenia i oświetlenia (61 głosów).
 28. Ławeczka Zbyszka Cybulskiego – pomnik, rzeźba – lokalizacja przy DOK-u – zaprojektowanie i montaż ławeczki z rzeźbą aktora, obok którego każdy może usiąść i zrobić sobie zdjęcie (57 głosów).
 29. Konkretna Pomoc - dokształcanie i wspieranie opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zatrudnienie specjalistów: psychologa, rehabilitanta i innych fachowców w Domu Poklasztornym, ul. Garncarska 16 (56 głosów).
 30. Rewitalizacja terenu po dawnych torach kolejowych (łącznik od Staszica do Asnyka) – stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej (56 głosów).
 31. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zimowej 9 (ulica Korczaka – od strony Biedronki) (50 głosów).
 32. Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wjazdowej na os. Różane II i Zespołu Gimnazjów nr 3, wzdłuż budynków nr 32 do nr 37 (50 głosów).
 33. Zakup i montaż 5-10 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy dzierżoniowskich szlakach dla cyklistów – stacje powinny pozwalać na podwieszenie roweru, być wyposażone w podstawowy zestaw narzędzi na stalowych linkach oraz pompkę obsługującą różne standardy wentyli (44 głosy).
 34. Budowa całorocznej sceny muzycznej „Pokaż Siebie” - miejsce wskazane przez UM – przygotowanie terenu pod scenę wraz z parkingiem oraz budowa konstrukcji scenicznej na bazie stali (43 głosy).
 35. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 14 a, b, c, na os. Błękitnym – rozebranie starych chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej oraz ułożenie korytek odprowadzających wodę deszczową (43 głosy).
 36. Budowa terenu rekreacyjnego z elementami urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni plenerowej między ulicą Kwarcową a ulicą Zbyszka Cybulskiego – zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń rekreacyjnych siłowni zewnętrznej (40 głosów).
 37. Remont chodników przy ulicy Spokojnej, Relaksowej, Piaskowej i ks. Dzierżonia (35 głosów).
 38. Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora – naprawa podłogi, zakup wykładziny, części mebli, stolików i krzeseł, zakup naczyń, sprzętów AGD i RTV (34 głosy).
 39. Rewitalizacja parku od skrzyżowania z Ząbkowicką, wzdłuż murów obronnych do ulicy Miodowej – modernizacja alei parkowych z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, montaż małej architektury (29 głosów).
 40. Festiwal Muzyczny „Dzierżonioff RockPark Festiwal” - stworzenie cyklicznej imprezy muzycznej prezentującej niekomercyjne zespoły z Dzierżoniowa (27 głosów).
 41. Oświetlenie głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie (24 głosy).
 42. Street art/graffiti „Miasto Pozytywnych Kolorów” - zakup farb w spray'u, wykonanie projektów rysunków, które zostaną przeniesione na wskazane przez UM ściany budynków (23 głosy).
 43. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej, na wysokości budynku nr 14 - przedszkola i żłobka niepublicznego (13 głosów).
 44. Remont i modernizacja Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – likwidacja starej nawierzchni, wykonanie nowej, funkcjonalnej i estetycznej, instalacja tablic informacyjnych na temat Rotmistrza (11 głosów).
 45. Cyrk bez zwierząt - pokazy akrobatyczne (Variete) z udziałem artystów gimnastyków i akrobatów - lokalizacja wskazana przez UM (11 głosów).
 46. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzierżoniowskich seniorów – zakup szczepionek i wykonanie szczepień w miejscu wskazanym prze UM. (11 głosów).
 47. Wykonanie nowych chodników wzdłuż ulicy Lipowej (7 głosów).
 48. Budowa chodnika wzdłuż os. Młodych, od skrzyżowania ul. Korczaka z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Letnią(6 głosów).
 49. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 13 a, b, c, na os. Błękitnym od strony wejść oraz likwidacja istniejącego stołu, zamontowanie ławek (3 głosy).
 50. Wykonanie utwardzenia placu z tyłu budynków 13, 15, 17 przy ul. Ząbkowickiej (1 głos).