Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca w urzędzie - finanse i zamówienia publiczne

25-07-2019

Burmistrz Dzierżoniowa informuje o prowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych oraz podinspektora ds. zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym m.in terminy składania ofert oraz wymagania stawiane kandydatom dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w zakładce "Nabory na wolne stanowiska urzędnicze".


Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

W zakresie ewidencji księgowej:
1. Dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych.
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
3. Ustalenie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Ewidencja księgowa rachunków utworzonych do realizacji zadań.
5. Przestrzeganie zasad Polityki rachunkowości, w tym stosowanie zakładowego planu kont.
6. Prowadzenie akt spraw i korespondencji na zajmowanym stanowisku.
7. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

W zakresie naliczania płac:
1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników urzędu.
2. Sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, diet radnych, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie korespondencji ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
5. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu Płatnik).
6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników, informacji podatkowych.
7. Sporządzanie deklaracji PEFRON.
8. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych GUS.
9. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań określonych w budżecie Gminy i przyjętych do realizacji w rocznym harmonogramie udzielania  zamówień publicznych, a w tym:
1. przygotowanie i publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wszelkich zmian z nim związanych oraz innych dokumentów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. przygotowanie i publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej zmian,
3. przygotowanie i przekazanie dokumentacji zamówienia publicznego wykonawcom,
4. przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
5. kontrola wniesienia przez wykonawców wadium,
6. przygotowanie i przesłanie wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, w tym także dotyczących przynależności do grupy kapitałowej,
7. prowadzenie listy rankingowej,
8. przygotowanie do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
9. przygotowanie i publikacja informacji z otwarcia ofert,
10. sporządzanie protokołów/notatek z postępowań wraz z załącznikami,
11. przygotowanie ogłoszeń o wynikach postępowań i ich publikacja,
12. udział w pracach Komisji Przetargowej,
13. ogłoszenie i publikacja wyników postępowania oraz informacji o udzieleniu zamówienia,
14. przygotowanie wniosku o zwolnienie wadium,
15. przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień i ich publikacja,
16. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zmianie umowy,
17. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o unieważnieniu postępowania,
18. zebranie danych i opracowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
19. archiwizacja dokumentacji.


Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajPartly cloudy0°C

JutroCloudy8°C