Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca w urzędzie - finanse i zamówienia publiczne

25-07-2019

Burmistrz Dzierżoniowa informuje o prowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych oraz podinspektora ds. zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym m.in terminy składania ofert oraz wymagania stawiane kandydatom dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w zakładce "Nabory na wolne stanowiska urzędnicze".


Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

W zakresie ewidencji księgowej:
1. Dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych.
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
3. Ustalenie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Ewidencja księgowa rachunków utworzonych do realizacji zadań.
5. Przestrzeganie zasad Polityki rachunkowości, w tym stosowanie zakładowego planu kont.
6. Prowadzenie akt spraw i korespondencji na zajmowanym stanowisku.
7. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

W zakresie naliczania płac:
1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników urzędu.
2. Sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, diet radnych, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie korespondencji ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
5. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu Płatnik).
6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników, informacji podatkowych.
7. Sporządzanie deklaracji PEFRON.
8. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych GUS.
9. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań określonych w budżecie Gminy i przyjętych do realizacji w rocznym harmonogramie udzielania  zamówień publicznych, a w tym:
1. przygotowanie i publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wszelkich zmian z nim związanych oraz innych dokumentów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. przygotowanie i publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej zmian,
3. przygotowanie i przekazanie dokumentacji zamówienia publicznego wykonawcom,
4. przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
5. kontrola wniesienia przez wykonawców wadium,
6. przygotowanie i przesłanie wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, w tym także dotyczących przynależności do grupy kapitałowej,
7. prowadzenie listy rankingowej,
8. przygotowanie do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
9. przygotowanie i publikacja informacji z otwarcia ofert,
10. sporządzanie protokołów/notatek z postępowań wraz z załącznikami,
11. przygotowanie ogłoszeń o wynikach postępowań i ich publikacja,
12. udział w pracach Komisji Przetargowej,
13. ogłoszenie i publikacja wyników postępowania oraz informacji o udzieleniu zamówienia,
14. przygotowanie wniosku o zwolnienie wadium,
15. przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień i ich publikacja,
16. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zmianie umowy,
17. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o unieważnieniu postępowania,
18. zebranie danych i opracowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
19. archiwizacja dokumentacji.


Polecane informacje:

 • Wiele pozytywnych zmian zaszło w minionym roku w Dzierżoniowie za sprawą mieszkańców, ale też i inwestycji wykonywanych przez miasto. Proponujemy przegląd tych najważniejszych. Jeszcze w tym tygodniu na naszej stronie pojawi się informacja o tym, jakie zadania inwestycyjne miasto zaplanowało na ten rok.

  Zmieniło się - inwestycje Dzierżoniowa w 2019 roku

  Wiele pozytywnych zmian zaszło w minionym roku w Dzierżoniowie za sprawą mieszkańców, ale też i inwestycji wykonywanych przez miasto. Proponujemy przegląd tych najważniejszych....

  Czytaj dalej
 • 115 tys. zł trafiło do dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych, wyróżnionych w konkursie „Piękna Fasada”. Nagrody przyznano w kategorii „elewacja” i „detal architektoniczny”. Forma konkursu jest jedyną, w której zgodnie z przepisami miasto może wspierać prace realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

  Estetyka - tak wspólnoty wpływają na wizerunek miasta

  115 tys. zł trafiło do dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych, wyróżnionych w konkursie „Piękna Fasada”. Nagrody przyznano w kategorii „elewacja” i „detal architektoniczny”....

  Czytaj dalej
 • Mariusz Furgała przed objęciem stanowiska komendanta przez blisko 30 lat był oficerem policji, pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta bielawskiego komisariatu. Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa, pasjonuje się sportem, zwierzętami i turystyką.

  Nowy komendant Straży Miejskiej Dzierżoniowa

  Mariusz Furgała przed objęciem stanowiska komendanta przez blisko 30 lat był oficerem policji, pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta bielawskiego komisariatu. Od urodzenia...

  Czytaj dalej
 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy1°C

JutroCloudy3°C