Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca w urzędzie - finanse i zamówienia publiczne

25-07-2019

Burmistrz Dzierżoniowa informuje o prowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych oraz podinspektora ds. zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym m.in terminy składania ofert oraz wymagania stawiane kandydatom dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w zakładce "Nabory na wolne stanowiska urzędnicze".


Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

W zakresie ewidencji księgowej:
1. Dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych.
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
3. Ustalenie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Ewidencja księgowa rachunków utworzonych do realizacji zadań.
5. Przestrzeganie zasad Polityki rachunkowości, w tym stosowanie zakładowego planu kont.
6. Prowadzenie akt spraw i korespondencji na zajmowanym stanowisku.
7. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

W zakresie naliczania płac:
1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników urzędu.
2. Sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, diet radnych, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie korespondencji ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
5. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu Płatnik).
6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników, informacji podatkowych.
7. Sporządzanie deklaracji PEFRON.
8. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych GUS.
9. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań określonych w budżecie Gminy i przyjętych do realizacji w rocznym harmonogramie udzielania  zamówień publicznych, a w tym:
1. przygotowanie i publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wszelkich zmian z nim związanych oraz innych dokumentów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. przygotowanie i publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej zmian,
3. przygotowanie i przekazanie dokumentacji zamówienia publicznego wykonawcom,
4. przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
5. kontrola wniesienia przez wykonawców wadium,
6. przygotowanie i przesłanie wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, w tym także dotyczących przynależności do grupy kapitałowej,
7. prowadzenie listy rankingowej,
8. przygotowanie do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
9. przygotowanie i publikacja informacji z otwarcia ofert,
10. sporządzanie protokołów/notatek z postępowań wraz z załącznikami,
11. przygotowanie ogłoszeń o wynikach postępowań i ich publikacja,
12. udział w pracach Komisji Przetargowej,
13. ogłoszenie i publikacja wyników postępowania oraz informacji o udzieleniu zamówienia,
14. przygotowanie wniosku o zwolnienie wadium,
15. przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień i ich publikacja,
16. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zmianie umowy,
17. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o unieważnieniu postępowania,
18. zebranie danych i opracowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
19. archiwizacja dokumentacji.


Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
29
30
31

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajRain15°C

JutroClear sky18°C