Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca w urzędzie - finanse i zamówienia publiczne

25-07-2019

Burmistrz Dzierżoniowa informuje o prowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych oraz podinspektora ds. zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym m.in terminy składania ofert oraz wymagania stawiane kandydatom dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w zakładce "Nabory na wolne stanowiska urzędnicze".


Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

W zakresie ewidencji księgowej:
1. Dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych.
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
3. Ustalenie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Ewidencja księgowa rachunków utworzonych do realizacji zadań.
5. Przestrzeganie zasad Polityki rachunkowości, w tym stosowanie zakładowego planu kont.
6. Prowadzenie akt spraw i korespondencji na zajmowanym stanowisku.
7. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

W zakresie naliczania płac:
1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników urzędu.
2. Sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, diet radnych, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie korespondencji ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
5. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu Płatnik).
6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników, informacji podatkowych.
7. Sporządzanie deklaracji PEFRON.
8. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych GUS.
9. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań określonych w budżecie Gminy i przyjętych do realizacji w rocznym harmonogramie udzielania  zamówień publicznych, a w tym:
1. przygotowanie i publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wszelkich zmian z nim związanych oraz innych dokumentów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. przygotowanie i publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej zmian,
3. przygotowanie i przekazanie dokumentacji zamówienia publicznego wykonawcom,
4. przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
5. kontrola wniesienia przez wykonawców wadium,
6. przygotowanie i przesłanie wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, w tym także dotyczących przynależności do grupy kapitałowej,
7. prowadzenie listy rankingowej,
8. przygotowanie do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
9. przygotowanie i publikacja informacji z otwarcia ofert,
10. sporządzanie protokołów/notatek z postępowań wraz z załącznikami,
11. przygotowanie ogłoszeń o wynikach postępowań i ich publikacja,
12. udział w pracach Komisji Przetargowej,
13. ogłoszenie i publikacja wyników postępowania oraz informacji o udzieleniu zamówienia,
14. przygotowanie wniosku o zwolnienie wadium,
15. przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień i ich publikacja,
16. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zmianie umowy,
17. przygotowanie i publikacja ogłoszeń o unieważnieniu postępowania,
18. zebranie danych i opracowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
19. archiwizacja dokumentacji.


Polecane informacje:

 • Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do szpitala i funkcjonujących w jego sąsiedztwie firm.

  Jak dojechać do szpitala i sąsiednich firm?

  Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do...

  Czytaj dalej
 • Oznakuj swój rower

  Specjalne oznaczenie na spodzie ramy Twojego roweru może pokrzyżować plany złodziejowi w przypadku jego kradzieży. Wystarczy zgłosić ją Sraży Miejskiej. Strażnicy rozpoczynają...

  Czytaj dalej
 • Widok osiedla i drogi osiedlowej

  Duże zmiany pomiędzy Korczaka a SP1

  Rozpoczyna się kolejna inwestycja Dzierżoniowa poprawiająca komunikację i zwiększająca liczbę miejsc parkingowych na osiedlach. Od środy w części Różanego zmieni się organizacja...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

  Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy0°C

0°C

JutroSleet1°C