Pozostałe źródła | Urząd Miasta Dzierżoniów

Pozostałe źródła

2021

2020

2018

2017

  • Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów. Więcej
  • Ograniczamy Przemoc Skutecznie. Więcej
  • Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Więcej
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału (ul. Wiejska). Więcej
  • Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w mieście Dzierżoniów. Więcej