Ks. Tadeusz Chlipała | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Ks. Tadeusz Chlipała

Ks. Tadeusz Chlipała urodzony w Dzierżoniowie 14 lutego 1966 roku jako 10. dziecko Wojciecha Chlipały i Marii zd. Zbozień.
Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. W 1986 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia Teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które zakończył w 1992 r. zdając pozytywnie egzaminy i broniąc pracę magisterską napisaną na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego, pt. Prawo do „łagodnej śmierci” w świetle zasad teologiczno moralnych.

Decyzją ks. kard. Henryka Gulbinowicza w latach 1992-94 pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śl. a następnie w latach 1994-98 w parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. W roku 1998 zakończył studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uzyskując stopień licencjata kościelnego, broniąc pracę pt. Prawo do „łagodnej śmierci” w świetle zasad teologiczno moralnych.

W 1998 roku objął Samodzielny Ośrodek Duszpasterski w Bolesławowie, którego był rektorem i jednocześnie został mianowany kapelanem szpitala psychiatrycznego w Stroniu Śl. Funkcje tę pełnił do 2003 roku. W roku 2001 ks. Kard. Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski odznaczył go tytułem - Kanonika rokiety i mantoletu (kanonik RM). W latach 2003-2005 był proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Wirach w dekanacie Świdnica Wschód, która po utworzeniu w 2004 r. diecezji świdnickiej weszła w jej skład.

W 2004 Biskup Świdnicki prof. dr hab. Ignacy Dec ustanowił go Członkiem Rady Kapłańskiej. W roku 2005 został Dyrektorem Administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i wykładowcą teologii w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W 2008 r. został mianowany Rektorem tegoż seminarium.

Ojciec św. Benedykt XVI na wniosek Biskupa Świdnickiego odznaczył go w 2009 roku godnością Kapelana honorowego Ojca Świętego (prałata). W roku 2009 obronił rozprawę doktorską pt.: Problematyka pracy w aspekcie moralnospołecznym, w kontekście sytuacji po drugiej wojnie światowej w spuściźnie pisarskiej ks. Józefa Majki, która została napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego.

W 2010 roku Biskup Świdnicki – ustanowił go Kanonikiem gremialnym Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Ksiądz Tadeusz Chlipała jest Honorowym Obywatelem Dzierżoniowa od października 2014 r.

powrót do listy