Ignacy Dec | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Ignacy Dec

Ks. Ignacy Dec – (ur. 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska) – polski duchowny katolicki, teolog, biskup ordynariusz diecezji świdnickiej. Przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 1969. W 1976 r. został adiunktem przy katedrze antropologii filozoficznej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (następnie Papieski Wydział Teologiczny), w 1991 mianowany docentem, w 1993 profesorem nadzwyczajnym; w 1999 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Kierował katedrą antropologii filozoficznej i etyki oraz Instytutem Filozofii Chrześcijańskim przy PWT, prowadził również zajęcia dydaktyczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Założył i redagował pisma naukowe wrocławskiej uczelni teologicznej, był współtwórcą i prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 2001) i Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2003). 24 lutego 2004 Jan Paweł II mianował go pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji świdnickiej. Sakrę biskupią ks. prof. Dec przyjął 25 marca 2004 r. z rąk kardynała Gulbinowicza. Ordynariusz Diecezji Świdnickiej jest autorem ponad 1100 publikacji z zakresu filozofii, teologii, życia uczelnianego, religijnego, w tym 15 książek. Od początku istnienia Diecezji Świdnickiej Ksiądz Biskup Ignacy Dec jest częstym gościem w Dzierżoniowie. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w życiu naszego miasta. Obecność podczas wielu uroczystości zarówno kościelnych jak i miejskich odbywających się w Dzierżoniowie jest wyrazem troski o naszą społeczność. W grudniu 2004 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej Ksiądz Biskup, zwracając się do samorządowców, powiedział: „Służymy tym samym ludziom i nasze posługiwanie wzajemnie się dopełnia. Niech to będzie nadal służba w dobrym stylu: Wasza i nasza.” Do tej pory wzajemna służba na rzecz naszej społeczności lokalnej jest wzorowa. Ignacy Dec jest Honorowym Obywatelem Dzierżoniowa od maja 2008 roku.

powrót do listy