Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

W budynku dawnej szkoły, dziś siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Szkolnej 24m, zamontowano serwer i wykonano instalację okablowania strukturalnego sieci komputerowej (LAN), instalację telefoniczną, oraz elektryczną  dedykowanej sieci komputerowej. Prace te były niezbędne do sprawnego funkcjonowania OPS-u. Koszt zakończonej już inwestycji to kwota 117 tys. zł.