Dzierżoniów

RSSRSS

Logo Unii Europejskiej

Town Council

Rada Miejska Dzierżoniowa VI kadencji (2010 - 2014) liczy 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych w listopadzie 2010 roku. Podczas pierwszej sesji VI kadencji na przewodniczącego wybrano Andrzeja Wiczkowskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Bolisęga, Andrzej Darakiewicz i Mirosław Piorun. Sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa odbywają się najczęściej w pierwszy poniedziałek miesiąca w „Sali Rycerskiej” dzierżoniowskiego ratusza. W obradach może aktywnie uczestniczyć każdy mieszkaniec. By zabrać głos podczas sesji należy przed rozpoczęciem sesji zapisać się na listę mówców u prowadzącego obrady przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Zasady pracy Rady Miejskiej określa Statut Dzierżoniowa. Szczegółowe informacje takie jak porządki obrad, projekty uchwał oraz podjęte przez radnych uchwały dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska, prawo lokalne i zamierzenia władz.

Nadchodzące wydarzenia

No upcoming events

Dzierżoniów gallery

Weather

TodayFair13°C

TomorrowPartly cloudy16°C